Кога да купите нови гуми

Никой комплект гуми не трае вечно. Когато гумите се износят, повредят или остареят, тогава е време е да ги смените. Ние ще ви помогнем да определите кога е време за нов комплект.

Прекомерно износване на протектора: Повечето гуми имат ленти от твърд каучук, които стават видими на вашата гума, след като протекторите се износят над безопасните граници. Обикновено ще видите тези ленти за износеност, ако дълбочината на протектора ви е по-малка от 1,6 мм. Важно е също така вашите протектори да се износват равномерно. Ако забележите, че гумите ви се износват по много различен начин или отпечатъкът от гумата е различен, това може да бъде показател за други проблеми с вашите гуми или автомобил.

Повреда на протектора или страничните стени: Дори ако гумите ви не са износени, поради прекомерно използване или изтекъл срок на експлоатация, не е добра идея да шофирате с повредени гуми. Малките пукнатини на страничните стени представляват явление, известно като „пропукване“. Страничните стени не са особено дебели, което означава, че пропукана странична стена може да означава евентуално разрушаване на гумата. Ако забележите тези пукнатини, трябва да смените гумите. Също така е разумно да проверявате гумите за срязвания, пукнатини, мехурчета и шупли по страничните стени, рамената и протекторите. Ако видите такива, време е за нов комплект.

Ако купувате нови гуми, трябва да смените целия комплект наведнъж. Ако не е възможно да закупите четири нови гуми, тогава вземете мерки закупените нови гуми да са монтирани на предната ос на колата, за да се подобри тягата и стабилността. Важно е също новите гуми да съответстват на частично износените такива.