Критерии за качество

Какво означава това?

Но за нас това не е достатъчно

Ние във Fulda вярваме, че етикетът на ЕС за гуми помага на потребителите да направят информиран избор при покупка на нови гуми. Ето защо, ние работихме заедно с представители на ЕС върху разработката на етикета преди въвеждането му.

Ние също ценим приноса на независимите изпитатели и организации и уважаваме техните честни оценки на нашите продукти, като вярваме, че те помагат на потребителите да направят информиран избор. Ето защо, ние публикуваме резултатите от изпитванията заедно с информацията за нашите гуми, както в брошури, така и онлайн.