Kontrola běhounů pneumatik

Pravidelné kontroly běhounů jsou důležitou součástí údržby vozidla. Nerovnoměrné opotřebení, poškození a další viditelné změny mohou indikovat potenciální problémy s pneumatikami nebo vozidlem. Čím dříve zjistíte jakékoli případné problémy, tím dříve vám může pomoci odborník. Měli byste zkontrolovat všechny čtyři pneumatiky alespoň jednou měsíčně a před každou dlouhou jízdou i po ní.

Vidíte proužky opotřebení běhounu: Pneumatiky jsou opatřeny proužky z tvrdé pryže, které jsou viditelné pouze tehdy, dojde-li k opotřebení běhounu nad určitou úroveň. Jestliže je vidíte, měli byste zakoupit novou sadu pneumatik. Umístění ukazatelů opotřebení běhounu zjistíte pohledem na bočnici pneumatiky.

Objevíte cizí předměty zachycené v běhounu: V běhounech se mohou zachytit drobné předměty. Nezpůsobí vždy poškození, ale vždy je třeba je brát vážně. Zachytí-li se v drážce, opatrně je vyjměte. Pokud se však zdá, že došlo k proražení pryže, ponechte předmět uvnitř a dojeďte do servisu, kde vám poskytnou odbornou pomoc.

Pneumatiky jsou opotřebované ve středu běhounu: Nadměrné opotřebení ve středu běhounu může indikovat přehuštění. Přehuštění pneumatiky může zvyšovat riziko jejího proražení. Je důležité hustit pneumatiky podle specifikací výrobce. Použijte manometr a snižte tlak na tuto úroveň.

Pneumatiky se neopotřebovávají rovnoměrně: Vzhledem k tomu, že většinu řízení provádí přední část vozidla, budou se přední pneumatiky opotřebovávat rychleji než zadní. Jste-li však toho názoru, že se vaše přední i zadní pneumatiky opotřebovávají víc než by měly, je dobré nechat zkontrolovat zavěšení kol odborníkem. Je-li opotřebení na jedné straně vozidla větší než na druhé, zjistěte, zda není třeba provést seřízení.

Měřič hloubky vzorku pneumatiky ukáže nadměrné opotřebení: Je dobré koupit si levný měřič hloubky vzorku pneumatiky, aby vzorek vašich pneumatik splňoval zákonné minimum. Podle zákonů EU platí, že aby mohla být pneumatika považována za bezpečnou k jízdě, musí mít po celém svém obvodu hloubku vzorku 1,6 mm. Společnost Fulda doporučuje zachovat u zimních pneumatik hloubku vzorku minimálně 4 mm. Při kontrole hloubky měřte na vnitřní i vnější straně běhounu.

Zjistíte nadměrné opotřebení na vnější straně pneumatiky: Charakteristiky opotřebení na pneumatice mohou ukazovat na problémy s tlakem huštění. Všimnete-li si, že jsou pneumatiky na okrajích opotřebované, měli byste zkontrolovat tlak v pneumatikách a zda nedochází k potenciálnímu úniku. Pneumatiky unikají přirozeně (a dvakrát rychleji v letním horku), ale jezdíte-li na podhuštěných pneumatikách, zvyšuje se spotřeba a může existovat vyšší riziko nehody. Zjistíte-li že opotřebované okraje vykazují pouze přední pneumatiky, mohlo by to znamenat, že projíždíte zatáčky a oblouky příliš rychle.

Opotřebení běhounu je u jedné pneumatiky nerovnoměrné: Charakteristiky opotřebení na pneumatice někdy znamenají problémy s vaším vozidlem. Nerovnoměrně opotřebené plošky nebo holá místa mohou znamenat, že je načase vyvážit nebo seřídit kola. Holá místa mohou také znamenat opotřebené tlumiče pérování. Zjistíte-li jakékoli takové opotřebení, zajeďte k prodejci nebo do servisu na diagnostiku.

Okraje pneumatik jsou zubaté: To je další známka toho, že je potřeba provést seřízení. Pilovitý nebo roztřepený vzhled kolem okrajů pneumatiky je často způsoben nepravidelným třením o vozovku. Poraďte se s prodejcem nebo pracovníkem servisu.