Porozumějte svým pneumatikám

Čtení údajů na pneumatice

Datum výroby

Tento čtyřmístný číselný kód ukazuje týden a rok, kdy byla pneumatika vyrobena.