Označení pneumatik EU – přehled

Od května 2021 platí nařízení EU 2020/740, kterým se mění způsob označování pneumatik. Přečtěte si další informace o významu symbolů na štítku pneumatiky a o novinkách v energetickém hodnocení pneumatik.

Společnost Goodyear v rámci podpory inovací v oboru na přípravě aktualizovaného štítku pneumatik úzce spolupracovala s evropskými institucemi, aby tak pomohla spotřebitelům informovaněji se rozhodovat o pneumatikách. Jsme přesvědčeni, že nový štítek pneumatik podle směrnice EU umožní spotřebitelům získat relevantnější a srovnatelnější informace o parametrech pneumatik a dá tak koncovým uživatelům možnost dělat při nákupu nových pneumatik rozhodnutí na základě těchto informací. Nové štítky pneumatik v souladu se směrnicemi EU také zpřístupňují podrobnější informace online, což spotřebitelům i profesionálům usnadňuje výběr. V následujících částech jsme pro vás připravili podrobnější vysvětlení informací na štítcích pneumatik.

Štítky pneumatik podle směrnic EU a třídy účinnosti byly nově navrženy a na základě nově vytvořené škály na nich došlo k určitým úpravám. Dřívější standardní štítek uváděl pouze označení tříd pneumatik z hlediska valivého odporu, přilnavosti za mokra a vnějšího valivého hluku. Nový štítek pneumatiky v souladu se směrnicemi EU obsahuje další informace o vlastnostech pneumatik v povětrnostních podmínkách se sněhem a ledem. Stupnice tříd na štítcích pro přilnavost za mokra a valivý odpor má nyní 5 místo 7 tříd označených písmeny A až E.

Parametr úspory paliva vyjadřuje míru valivého odporu pneumatiky. Pneumatika s nízkým valivým odporem zajišťuje účinnější využití paliva, protože vyžaduje méně energie k odvalování. Úspora paliva se hodnotí od A (nejvyšší hodnocení) do E (nejnižší hodnocení).

Věděli jste, že pneumatiky se podílejí na spotřebě paliva vozidla až z 20 %? Výběrem pneumatik efektivních z hlediska úspory paliva si zajistíte delší dojezd a nižší emise CO2. V závislosti na valivém odporu pneumatiky bude její úspora paliva sahat od třídy A, která představuje nejvyšší úsporu paliva, až po třídu E, která přináší nejnižší úsporu paliva. Mezi třídami se úspora paliva zvyšuje přibližně o 0,1 litru na každých 100 km jízdy. Zjednodušeně řečeno, pneumatika s vysokou úsporou paliva vyžaduje k odvalování méně energie. V konečném důsledku to znamená méně spotřebovaného paliva – a také snížíte svůj dopad na životní prostředí!

Přilnavost za mokra je parametr, který vyjadřuje schopnost pneumatiky brzdit na mokré vozovce. Přilnavost za mokra se hodnotí od A (nejvyšší hodnocení) do E (nejnižší hodnocení).

Přilnavost za mokra je schopnost pneumatiky udržet se za mokra na vozovce. Hodnocení podle směrnic EU se zaměřuje pouze na jeden aspekt přilnavosti za mokra – na výkonnost pneumatiky z hlediska brzdění na mokru. Výkonnost je odstupňována od třídy A po třídu E. Pneumatiky s vysokou přilnavostí za mokra umožňují při brzdění naplno rychleji zastavit na mokrých silnicích. V nouzové situaci může několik metrů rozhodnout.

 

Poznámka: Při jízdě byste měli vždy dodržovat doporučené vzdálenosti pro bezpečné zastavení.

 

*Při měření podle metodiky testování stanovené Nařízením UNECE 117. Brzdná dráha se může lišit podle jízdních podmínek a dalších faktorů. 

Vnější hluk. Parametr udávající vnější hluk vydávaný pneumatikou, který se měří v decibelech. Třída hlučnosti se hodnotí od A (tichá) do C (hlučná).

Hodnocení pneumatik v souladu se směrnicemi EU rovněž zohledňuje vnější hluk, který pneumatika vydává při jízdě. Výběrem pneumatik s dobrým hodnocením hlučnosti můžete snížit hlukovou zátěž okolí. Úroveň hlučnosti je rozdělena na třídy A, B nebo C. Valivý hluk pneumatiky se měří v decibelech a přesná hodnota je uvedena v dolní části štítku. Pneumatiky s nízkou úrovní hlučnosti mají hodnotu mezi 67 a 71 dB. Nejvyšší úroveň vykazuje zvukové vlny v rozsahu 72 až 77 dB. I zvýšení jen o několik decibelů představuje velký rozdíl úrovně hlučnosti. Při zvýšení o pouhé 3 dB se tak vnější hluk vydávaný pneumatikou zdvojnásobí!