Udržování správného tlaku v pneumatikách

Budete-li udržovat doporučený tlak v pneumatikách, prodloužíte tím životnost Vašich pneumatik a dosáhnete optimálních jízdních vlastností, brzdění a spotřeby paliva. Dobrým zvykem bývá pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách.

Tlak ve všech pneumatikách klesá, typicky rychlostí 0,069 barů za měsíc. Tlak může klesnout i rychleji, pokud často jezdíte dlouhé trasy nebo jezdíte po nerovných vozovkách se zatíženým vozidlem. K úniku vzduchu přispívají i vysoké teploty. Doporučujeme kontrolovat tlak v pneumatikách každý měsíc. Současně zkontrolujte vzorek běhounu pneumatiky. Správný tlak v pneumatikách je uveden v příručce majitele vozidla a na bočnici každé pneumatiky.

Tlak v pneumatikách kontrolujte, jsou-li pneumatiky studené – jízdou se pneumatiky zahřívají, vzduch se v nich roztahuje a měření nemusí být přesné.

Jak kontrolovat tlak v pneumatikách 

  1. Použijte tlakoměr na kompresoru u vašeho servisu nebo zakupte tlakoměr v prodejně s autopříslušenstvím.
  2. Najděte ventilek pneumatiky a odšroubujte čepičku.
  3. Zatlačte manometr na ventilek – uslyšíte krátké zasyčení a ukazatel manometru by měl ukázat hodnotu.
  4. Porovnejte tlak na manometru s doporučenou hodnotou tlaku v barech nebo psi pro vaši pneumatikou.
  5. V případě potřeby pneumatiku dohustěte nebo upusťte.
  6. Proveďte opětovnou kontrolu a korekce, dokud nebude tlak na doporučené úrovni.
  7. Nasaďte zpět čepičky ventilků. 
  8. Tento postup opakujte u všech čtyř pneumatik. Pokud zjistíte velký nebo neobvyklý pokles tlaku, může to znamenat, že pneumatika uchází a měli byste se poradit s odborníkem.

Pokud zjistíte velký nebo neobvyklý pokles tlaku, může to znamenat, že pneumatika uchází a měli byste se poradit s odborníkem.