Οδηγός ελαστικών

Χιλιομετρική απόδοση

Ορισμός

Μια γενική περιγραφή της ωφέλιμης ζωής του ελαστικού. Η ετικέτα "high mileage" (υψηλή χιλιομετρική απόδοση) τυπικά υποδεικνύει ελαστικό μεγάλης διάρκειας ζωής.

Πότε είναι σημαντικό;
Είναι πάντοτε σημαντικό