Κατανοήστε το ελαστικό σας

Ανάγνωση της σήμανσης του ελαστικού σας

Ημερομηνία παραγωγής

Αυτός ο τετραψήφιος κωδικός εμφανίζει την εβδομάδα και το έτος παραγωγής του ελαστικού σας.