Κριτήρια απόδοσης ποιότητας

Τι σημαίνει;

Αλλά για μας, αυτό δεν αρκεί

Στη Fulda πιστεύουμε ότι η σήμανση ελαστικών της ΕΕ βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές όταν αγοράζουν νέα ελαστικά. Για αυτό συνεργαστήκαμε με αξιωματούχους της ΕΕ στην ανάπτυξη της σήμανσης πριν την καθιέρωσή της.

Δίνουμε επίσης μεγάλη σημασία στα σχόλια ανεξάρτητων δοκιμαστών και οργανισμών και εκτιμούμε τις ειλικρινείς αξιολογήσεις τους για τα προϊόντα μας, πιστεύοντας ξανά ότι βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές. Για αυτό δημοσιεύουμε αποτελέσματα δοκιμών μαζί με τις πληροφορίες ελαστικών μας σε φυλλάδια και το Διαδίκτυο.