Διατήρηση σωστής πίεσης των ελαστικών

Αν φροντίζετε να διατηρείτε το συνιστώμενο επίπεδο πίεσης αέρα στα ελαστικά σας, θα παραταθεί η διάρκεια ζωής τους και θα σας προσφέρουν βέλτιστο χειρισμό, φρενάρισμα και οικονομία καυσίμου. Γι’ αυτό, καλό θα είναι να αποκτήσετε τη συνήθεια να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας σε τακτική βάση.

Όλα τα ελαστικά χάνουν αέρα, συνήθως με ρυθμό περίπου 0,069 bar ή 1 λίβρα ανά τετραγωνική ίντσα (psi) κάθε μήνα. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα γρηγορότερα αν οδηγείτε συχνά σε μεγάλες αποστάσεις ή αν οδηγείτε σε ανώμαλα οδοστρώματα και με βαριά φορτία, ενώ η απώλεια αέρα αυξάνεται επίσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Συνιστούμε να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας κάθε μήνα και ταυτόχρονα να εξετάζετε τα πέλματά τους. Θα βρείτε τη σωστή πίεση στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου σας, καθώς και στο πλευρικό τοίχωμα κάθε ελαστικού.

Πάντα να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας όταν τα ελαστικά είναι κρύα – η οδήγηση ζεσταίνει τα ελαστικά, διαστέλλοντας τον αέρα στο εσωτερικό τους και είναι πιθανό να είναι ανακριβής η ένδειξη.

Πώς να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών 

  1. Χρησιμοποιήστε το μανόμετρο στον αεροσυμπιεστή στο τοπικό πρατήριο καυσίμων ή αγοράστε ένα από ένα κατάστημα ειδών αυτοκινήτου.
  2. Εντοπίστε τη βαλβίδα του ελαστικού σας και ξεβιδώστε το καπάκι.
  3. Πιέστε προς τα κάτω τη βαλβίδα με το μανόμετρο – θα ακούσετε ένα σύντομο συριγμό και ο δείκτης του μανόμετρου θα πρέπει να εμφανίζει μια ένδειξη.
  4. Συγκρίνετε την πίεση στο μανόμετρο με τη συνιστώμενη τιμή bar ή psi του ελαστικού σας.
  5. Φουσκώστε ή ξεφουσκώστε, όπως απαιτείται.
  6. Επανελέγξτε και ρυθμίστε ξανά την πίεση, μέχρι να βρίσκεται στο συνιστώμενο επίπεδο.
  7. Επανατοποθετήστε το καπάκι της βαλβίδας. 
  8. Επαναλάβετε και για τα τέσσερα ελαστικά. Αν παρατηρήσετε υπερβολική ή ασυνήθιστη πτώση πίεσης, αυτό ενδέχεται να υποδεικνύει διαρροή και θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία.

Αν παρατηρήσετε υπερβολική ή ασυνήθιστη πτώση πίεσης, αυτό ενδέχεται να υποδεικνύει διαρροή και θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία.