Важно

Внимание: условия за използване на системата TyreManager

Уведомяваме ви, че следващите препоръчителни комбинации от определени гуми и джанти са за използване само на автомобили, регистрирани в Германия, а в други страни може да действат различни разпоредби. Възможно е данните и таблицата по-долу да не отразяват най-актуалната за дадение момент информация. Въпреки че ние полагаме всички усилия и старание, има вероятност следната информация да съдържа грешки. Спецификациите и данните трябва да се сверят с препоръките на производителите, преди да се монтират джантите и гумите.

За това ние не носим отговорност и не даваме гаранции за пълностата и точността на публикуваната информация.

Да, приемам тези условия
Не, не съм съгласен/на