Politika ochrany osobních údajů / Autorská práva

Podmínky (používání webových stránek), Politika ochrany osobních údajů, Další

Politika ochrany osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů na Internetu. Zásady utajení a politika ochrany osobních údajů. Společnost FULDA Tires Europe, dále jen "FULDA", považuje osobní údaje, jako např. jméno, poštovní adresu, adresu elektronické pošty nebo telefonní číslo, za privátní a důvěrné. Poskytnuté osobní údaje, které slouží pouze při uvádění našich výrobků na trh a ke zlepšování našich služeb, jsou proto uloženy na bezpečném místě a přístup k nim mají pouze určené osoby nebo oprávnění zástupci. FULDA nebude předávat žádné osobní údaje jiným organizacím.

Shromažďování údajů

Prohlížení webových stránek FULDA je anonymní. V přůběhu prohlížení neshromažďujeme žádné osobní údaje. Kvůli odpovědi na váš dotaz, registraci na stránkách, nákupu, nebo účasti v on-line anketách však můžete být v některé části stránek vyzváni k dobrovolnému poskytnutí vašich osobních údajů, včetně jména, adresy elektronické pošty atd. FULDA může rovněž předat obsah vaší korespondence našim servisním zástupcům, webmasterovi nebo jiným spolupracovníkům. Ti jej mohou využívat pouze v rámci společnosti FULDA jako prostředek k neustálému zdokonalování služeb pro zákazníky. Webové stránky FULDA zaznamenávají informace o návštěvách těchto stránek. Například, jsou generovány statistiky o denním počtu návštěvníků, denním počtu přijatých dotazů na konkrétní soubory na stránkách, a ze kterých zemí tyto požadavky přicházejí. Tyto agregované statistiky používáme, abychom stránky lépe přizpůsobili vašim potřebám. Statistiky sice mohou být poskytovány třetím osobám, neobsahují však žádné osobní údaje a nelze je ke shromažďování takovýchto údajů používat. Existuje technologie nazývaná "cookies", díky které vám webové stránky mohou poskytovat informace šité na míru. Cookie je datový prvek odeslaný do vašeho prohlížeče, který následně může být uložen ve vašem systému. Některé stránky FULDA mohou cookies používat, aby usnadnily uživatelům prohlížení stránek. Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, aby vám přijetí cookies oznamoval a vy se následně mohli rozhodnout, zda je přijmete.

Použití údajů

Poskytnuté údaje může FULDA používat, například, při poskytování služeb, posuzování zájmu zákazníků o různé produkty a služby a informování uživatelů o nových produktech a programech. Takovéto nabídky mohou být předloženy na základě údajů uvedených v anketě, informací naznačujících preference při nákupu nebo e-mailu zaslaného na stránky Fulda. Všechny seznamy pro rozesílání nabídek produktů a služeb jsou vytvářeny a spravovány za přísných podmínek, aby byla garantována bezpečnost a utajení osobních údajů zákazníků. Kdykoliv si můžete vyžádat kopii vašeho záznamu a nechat jej upravit nebo vymazat z naší databáze.

Utajení

Protože Fulda považuje uchovávané osobní údaje za důvěrné, naší politikou je nepředávat žádné osobní údaje shromažďované prostřednictvím Internetu třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, nebo kdy je to relevantní pro vyšetřování nebo soudní řízení. Fulda neprodává, nepronajímá ani nepředává osobní údaje jiným organizacím.

Další webové stránky

Webové stránky Fulda mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Vždy se snažíme, abychom odkazovali pouze na stránky, které sdílejí naše náročné standardy a úctu k soukromí. Přesto za obsah jiných stránek ani používané způsoby ochrany osobních údajů nezodpovídáme.

Autorská práva

Copyright 2005 Fulda Tires Europe. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, soubory s animacemi, soubory s videoklipy a jejich uspořádání na webových stránkách Fulda podléhá autorskému právu a dalším nástrojům ochrany duševního vlastnictví. Tyto objekty nesmí být kopírovány za účelem komerčního využití nebo šíření, ani upravovány a vystavovány na jiných stránkách. Některé webové stránky Fulda obsahují také obrázky, k nimž mají autorská práva jejich poskytovatelé.

Podmínky (používání webových stránek)

Používáním webových stránek Fulda projevujete souhlas s naší politikou ochrany osobních údajů na Internetu. Pokud s podmínkami této politiky nesouhlasíte, nepoužívejte naše stránky. Vyhrazujeme si právo měnit, upravovat, přidávat i vynechávat podmínky politiky, a to kdykoli a na základě našeho vlastního uvážení. Abyste odhalili případné změny, pravidelně si prohlížejte tuto stránku. Pokud budete naše stránky používat i po uveřejnění změn, znamená to, že s těmito změnami souhlasíte.