Důležité

Upozornění: Smluvní podmínky používání systému TyreManager

Tímto vás informujeme, že následující doporučené kombinace určitých pneumatik a ráfků platí výlučně pro vozidla registrovaná v Německu a že v dalších zemích mohou platit jiná nařízení. Může dojít k tomu, že níže uvedené tabulky nebudou obsahovat nejaktuálnější informace, které jsou v době použití k dispozici. Ačkoliv jsme vynaložili nejvyšší možné úsilí a pozornost, následující informace mohou obsahovat chyby. Před namontováním kol a pneumatik je třeba ověřit specifikace a údaje podle doporučení výrobce.

Z tohoto důvodu nemůžeme nést žádnou zodpovědnost nebo poskytovat záruku za úplnost a aktuální přesnost jakýchkoliv poskytnutých informací.

Ano, přijímám tyto smluvní podmínky.
Ne, nesouhlasím