Denmark DA
Skift land

EU-DÆKMÆRKET – OVERBLIK

Ligesom energimærket på husholdningsapparater gør det nye EU-dækmærke det let at vurdere dækkets vigtige sikkerheds- og miljøaspekter. Klik på linkene nedenfor, og find ud af mere.

Sådan læses oplysninger på dækmærket

EU-dækmærket vil fra november 2012 være placeret på alle nye dæk i form af en mærkat. Alle forhandlere er forpligtet til at give disse oplysninger. Du kan også se EU-klassificeringerne for hvert Fulda-dæk på vores hjemmeside.

Mærkeværdierne vises kun som illustration. Værdierne for en bestemt dæktype/-størrelse kan variere.

Så meget som 20% af dit køretøjs brændstofforbrug er relateret til dine dæks rullemodstand. Rullemodstanden er den modstand, dine dæk udsættes for fra underlaget. Et dæk, der ruller let, kræver mindre brændstof, idet der spildes mindre energi på friktion og varme.

Brændstofeffektivitet vurderes i syv forskellige klassificeringer, fra A (den mest brændstofeffektive kategori) til G (den mindst brændstofeffektive kategori). Kategori D anvendes ikke til personbiler.

Fordele

Forskellen mellem klassificering A og klassificering G kan betyde op til 7,5% lavere brændstofforbrug. Det svarer til mere end 2.250 kr. sparet i dækkenes levetid.* Ved at vælge brændstoføkonomiske dæk reducerer du også den skadelige udledning af CO2.

Andre faktorer, der påvirker brændstofforbruget

For at opnå optimal brændstofeffektivitet skal du sørge for, at dine dæk er pumpet korrekt. Lavt dæktryk forøger rullemodstanden og påvirker vejgrebet i vådt føre. Din bils vægt og din kørestil kan også gøre en stor forskel. Energi-besparende kørsel, eller ”eco-driving” kan reducere dit brændstofforbrug markant.

* Baseret på et gennemsnitligt forbrug på 12,5 km pr. liter, en brændstofpris på 11,25 kr./liter og en gennemsnitlig dæklevetid på 35.000 km

Vejgreb i vådt føre er et vigtigt punkt at overveje ved køb af nye dæk. EU-klassificeringen fastsættes ved at måle dækkets bremseafstand på våde overflader.

Vejgreb i vådt føre vurderes fra A (klassificering med korteste bremselængde) til F (klassificeringi med længste bremselængde).

Klassificeringerne D og G anvendes ikke til personbiler.

Derfor er klassificeringen af vejgreb i vådt føre vigtig

Nogle få meter kan gøre hele forskellen i en nødsituation. Et sæt dæk med klassificeringen A standser med 30% kortere bremselængde end F-klassificerede dæk. Ved en personbil, der bremser helt op fra 80 km/t, svarer det til en 18 meter kortere bremselængde.*

Bemærk: Du bør altid overholde de anbefalede bremseafstande under kørsel.

*Ved måling i henhold til testmetoderne i direktiv EF 1222/2009. Bremselængder kan variere efter kørselsforhold og andre faktorer.

Dækkene genererer en del af den støj, en bil frembringer, når den kører forbi. Ved at købe dæk med en lav støjklassificering vil din kørsel i mindre grad påvirke dine omgivelser.

Dækkets udvendige støjniveau vises med en decibelværdi. Ikonet med lydbølgerne angiver, om dækstøjen er under eller over de kommende europæiske grænser.

  • 1 sort bølge: Støjsvag (3 dB eller mere under den fremtidige europæiske begrænsning)
  • 2 sorte bølger: Moderat (mellem den fremtidige europæiske grænse og 3 dB derunder)
  • 3 sorte bølger: Støjende (over den fremtidige europæiske grænse)
Decibel er vigtige

En stigning på blot nogle få decibel har stor betydning for støjniveauet. Rent faktisk medfører en forskel på 3 dB en fordobling af den støj, som dækket frembringer.