Netherlands NL
Land wijzigen

Bandenuitleg

Een band lezen

Zijwand Fulda-band

De band aflezen

Alle belangrijke informatie die u over uw band hoort te weten staat op de wang gedrukt.

Als u die informatie leest, bent u beter in staat de banden te onderhouden en nieuwe te kiezen wanneer het tijd is voor een vervangingsset.

In onze gids wordt uitgelegd waar de verschillende cijfers en letters voor staan.

Breedte Fulda-band

Bandbreedte

De breedte van de band van wang tot wang, uitgedrukt in millimeter.

Zijwand Fulda-band

Bandentype

Als u de letter P ziet, of helemaal geen letter, betekent dit dat het om een band voor personenauto's gaat.

Breedte/hoogte-verhouding Fulda-band

Hoogte/breedte-verhouding

Dit getal is een percentage dat de verhouding van de bandbreedte tot de banddoorsnede voorstelt. In ons voorbeeld ziet u dat bij een band met een hoogte/breedte-verhouding van 65 de bandhoogte 65% van de bandbreedte bedraagt.

Constructie Fulda-band - radiaal

Constructie

Met de letter 'R' wordt een radiaalband aangeduid. Haast elke band die op heden wordt gebouwd behoort tot die categorie

Diameter Fulda-band

Diameter van het wiel

De breedte van het wiel van het ene uiteinde tot het andere.

De laadindex van een band duidt het maximale draagvermogen aan

Laadindex

De laadindex van een band duidt het maximale draagvermogen aan. Het is belangrijk een vervangband te kiezen die aan de aanbevelingen van de fabrikant voldoet.

Wanneer u een band kiest, moet u zowel met de laadindex als de snelheidsindex rekening houden. De laadindex van uw band staat op de wang, vlak naast de diameter.

De snelheidsindex is de maximale snelheid die een band kan bereiken

Snelheidsindex

De snelheidsindex is de wettelijke maximumsnelheid voor een band met de juiste bandenspanning en onder belasting.

De snelheidsindex van de band staat op de wang gedrukt en wordt met een letter aangeduid. Zo heeft een band met een snelheidsindex V een maximumsnelheid van 240 km/u.

Als u vervangbanden koopt, is het van cruciaal belang dat de snelheidsindex ervan overeenstemt met het snelheidsvermogen van uw voertuig.

Controleer de toegelaten maximumsnelheid met deze toepassing door uw snelheidsindex in te voeren.

Zijwand Fulda-band

ECE-goedkeuring en -nummer

De Europese economische commissie van de Verenigde Naties (U.N.E.C.E.) heeft normen voor luchtbanden opgesteld. Via deze goedkeuring en dit nummer weet u dat uw band aan die normen voldoet.

Zijwand Fulda-band

Bandenspanningsinformatie

Bandenspanningsinformatie: Uw band heeft een maximale bandenspanning. Het is belangrijk dat u die kent wanneer u de bandenspanning controleert. Bovendien moet u het instructieboekje raadplegen voor informatie over de geschikte bandenspanning voor uw band en voertuig.

Zijwand Fulda-band

Profielslijtage-indicators

De letters 'TWI' geven de locatie van de profielslijtage-indicators aan.
De profieldiepte moet voldoende zijn, hetzij minstens het wettelijke EU-minimum van 1,6 mm bedragen. Maak er een gewoonte van die indicators regelmatig te controleren.

Zijwand Fulda-band

Productiedatum

Deze viercijferige code omvat de week en het jaar waarin uw band werd geproduceerd.