EU-bandenlabel - Uitgelegd

Vanaf mei 2021 is de Bepaling (EU) 2020/740 van toepassing, waardoor de manier waarop banden worden gelabeld wijzigt. Lees meer over de betekenis van het bandenlabel en wat er nieuw is aan de energiewaardering van banden.

Informatie bandenlabel weergeven

Goodyear heeft nauw samengewerkt met de Europese instellingen aan het nieuwe bandenlabel om innovatie in de branche te stimuleren en consumenten te helpen beter geïnformeerde beslissingen over hun banden te nemen. Wij zijn van mening dat het nieuwe EU-bandenlabel consumenten in staat stelt relevantere en beter vergelijkbare informatie te verkrijgen over bandparameters en eindgebruikers in staat stelt een weloverwogen keuze te maken bij de aanschaf van nieuwe banden. Het nieuwe EU-bandenlabel biedt ook gedetailleerdere informatie die online beschikbaar is, waardoor consumenten en professionals makkelijker de juiste keus kunnen maken. In de volgende secties geven we een gedetailleerdere uitleg over de bandenlabels.

De EU-bandenlabel- en efficiëntieklassen hebben een nieuw ontwerp en zijn door een nieuwe schaal enigszins gewijzigd. Het vorige standaardlabel toonde alleen bandenklassen op basis van rolweerstand, grip op nat wegdek en extern rolgeluid. Het nieuwe EU-bandenlabel bevat aanvullende informatie over de prestaties van banden in weersomstandigheden met sneeuw en ijs. De schaal van de labels voor grip op nat wegdek en rolweerstand heeft nu vijf in plaats van zeven klassen, aangeduid met de letters A tot en met E.

Brandstofefficiëntie is een meetwaarde voor de rolweerstand van een band. Een band met lage rolweerstand is brandstofefficiënter omdat hij minder energie verbruikt om te rollen. Brandstofefficiëntie wordt gewaardeerd van A (hoogste waardering) tot en met E (laagste waardering).

Wist u dat de banden 20% van het brandstofverbruik van uw voertuig bepalen? Door banden te kiezen met een hoge waardering voor brandstofefficiëntie haalt u meer kilometers uit uw tank en verlaagt u de CO2-uitstoot van uw voertuig. Afhankelijk van de rolweerstand van de band zal de brandstofefficiëntie variëren van klasse A voor de meeste brandstofbesparing tot en met klasse E voor de minste brandstofbesparing. Per klasse neemt het brandstofverbruik toe met ongeveer 0,1 liter per 100 gereden kilometer. Simpel gezegd hebben brandstofefficiënte banden minder energie nodig om te rollen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een lager brandstofverbruik en zal ook uw milieubelasting verlagen.

Grip op nat wegdek is een meetwaarde voor de remkracht van een band op natte wegen. Grip op nat wegdek wordt gewaardeerd van A (hoogste waardering) tot en met E (laagste waardering).

'Grip op nat wegdek' is het vermogen van de band om in natte omstandigheden contact te houden met de weg. De EU-waardering richt zich maar op één aspect van grip op nat wegdek – het remvermogen van de band op nat wegdek. De prestaties worden gewaardeerd van klasse A tot en met klasse E. Banden met een grote grip op nat wegdek stoppen sneller op natte wegen wanneer de remmen volledig worden gebruikt. In een noodsituatie kunnen enkele meters een groot verschil uitmaken. 

Opmerking: houd tijdens het rijden altijd rekening met de aanbevolen stopafstand.

*Gemeten volgens de testmethoden uit Bepaling UNECE 117. De remafstanden kunnen variëren afhankelijk van de rijomstandigheden en andere factoren die invloed hebben. 

Extern geluid. Het externe geluid dat door een band wordt gegenereerd, gemeten in decibel. De geluidsklasse wordt gewaardeerd van A (stil) tot en met C (luid).

In de EU-bandenklassen wordt ook rekening gehouden met het externe geluid dat een band produceert tijdens het rijden. Door banden met een goede geluidswaardering te kiezen, vermindert u de impact op de omgeving waarin u rijdt. Het geluidsniveau wordt ingedeeld in klasse A, B of C. Het rolgeluid van de band wordt gemeten in decibel en het exacte aantal wordt weergegeven in het onderste gedeelte van het label. Banden met een laag geluidsniveau hebben een waarde tussen 67 en 71 dB. Een band met het hoogste niveau produceert geluidsgolven tussen 72 en 77 dB. Een toename van maar een paar decibel betekent een groot verschil in geluidsniveau. Bij een verschil van slechts 3 dB produceert een band zelfs twee keer zo veel extern geluid.