Varovanje zasebnosti / Avtorske pravice

Prostovoljna uporaba , Varovanje zasebnosti

Varovanje zasebnosti

Za Savo Tires, Družbo za proizvodnjo pnevmatik d.o.o. (v nadaljevanju »Sava Tires«) so osebni podatki - kot so: ime, poštni in elektronski naslov - zasebni in zaupni. Temu ustrezno osebne podatke, ki nam jih posredujete, shranimo na varno mesto. Dostopni so le pooblaščenemu osebju oz. trgovcem, uporabljajo pa se izključno za trženje naših izdelkov oz. v korist naših strank. Sava Tires osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

Zbiranje podatkov

Ko brskate po spletnih straneh Save Tires, vam je anonimnost zagotovljena. Osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste - zaradi korespondence, registracije na straneh, nakupa, ali sodelovanja v spletnih raziskavah - prostovoljno zaupali svoje osebne podatke kot so: ime, elektronski naslov, itd. 
Sava Tires lahko zadrži elektronska sporočila, ki jih pošljete našim predstavnikom za odnose s strankami, vzdrževalcu spletne strani ali našim drugim sodelavcem. Ta smejo biti na vpogled, vendar le za notranjo uporabo Save Tires in za nenehno izboljševanje dela v celotnem podjetju.
Spletne strani Sava Tires zasledujejo podatke o njihovi obiskanosti. Ti podatki so npr.: statistika dnevnih obiskov, dnevnega pobiranja določenih datotek, iz katere države je bil obiskovalec, ki je pobral datoteko. Zbrana statistika nam služi za izboljševanje uporabnosti in prijaznosti na sami strani, lahko pa jo posredujemo tudi tretjim osebam, toda tovrstna statistika ne vsebuje nobenih osebnih podatkov, saj nikakor ne služi v te namene. 

Uporaba podatkov

Sava Tires lahko uporabi podatke, ki jih pridobi od uporabnikov - npr. da izvrši storitev, meri zanimanje potrošnikov za določene izdelke ali storitve ali da obvesti uporabnike o novih izdelkih in programih. Tovrstne ponudbe lahko temeljijo na podatkih, pridobljenih v spletnih raziskavah, podatkih, ki prikazujejo nakupne preference, ali elektronski pošti, poslani na spletno stran Save Tires. 
Kakršnikoli seznami naslovov, ki jih uporabimo, da vam pošljemo ponudbo izdelkov ali storitev, so zbrani in vodeni pod strogimi pogoji, vpeljanimi ravno z namenom, da ščitimo varnost in zasebnost osebnih podatkov naših strank. Sava Tires bo naredila vse, da ugodi vsem zahtevam, da se odstranijo imena s tovrstnih seznamov.

Razkrivanje

Ker so za Savo Tires individualni podatki, ki jih vodimo, zaupni, se držimo politike, da osebnih podatkov, ki jih zberemo na spletni strani, ne razkrivamo tretjim osebam, razen če tako določa zakon. Sava Tires ne prodaja, daje v najem, ali prenaša osebnih podatkov drugim organizacijam.

Druge splene strani

Spletne strani Sava Tires lahko vsebujejo povezave na druge strani in trudimo se, da naredimo povezave le na strani, ki imajo podobno visoke standarde in spoštujejo zasebnost. Ne glede na to pa nismo odgovorni za vsebino oz. prakso varovanja zasebnosti teh strani.

Avtorske pravice

Sava Tires, Družba za proizvodnjo pnevmatik d.o.o. (v nadaljevanju »Sava Tires«) vas pooblašča, da lahko razmnožujete dokumente, objavljene na spletnih straneh. Te dokumente lahko uporabite samo v nekomercialne namene in le v okviru vaše organizacije. Upoštevaje ta navodila mora vsaka kopija prej navedenih dokumentov vsebovati opozorila glede avtorskih in lastniških pravic, ki so navedene tu.

Prostovoljna uporaba

Z uporabo spletnih strani Save Tires sprejemate spletni protokol varovanja zasebnosti Save Tires. Če se z izjavo o varstvu zasebnosti ne strinjate, vas prosimo, da spletnih strani ne uporabljate. Pridružujemo si pravico, da po lastni presoji, kadarkoli spremenimo, prilagodimo, dodamo ali odvzamemo dele izjave. Prosimo vas, da - zaradi morebitnih sprememb - občasno še kdaj pregledate vsebino izjave. Vaša nadaljnja uporaba naših strani po vpeljavi sprememb pogojev v izjavi bo pomenila, da se s spremembami strinjate.