Pomembno

Opozorilo: Pogoji uporabe sistema TyreManager

Radi bi vas opozorili, da veljajo kombinacije nekaterih pnevmatik in platišč, ki jih priporočamo v nadaljevanju, izključno za uporabo na vozilih, registriranih v Nemčiji, in da v drugih državah morda veljajo drugačni predpisi. Obstoja tudi možnost, da podatki v spodnjih tabelah ne odražajo najnovejših informacij, ki so na voljo v času uporabe. Čeprav smo si prizadevali v največji možni meri, je v naslednjih informacijah še vedno možna kakšna napaka. Pred montažo pnevmatik in platišč je treba specifikacije ter podatke primerjati s priporočili proizvajalca.

Zaradi tega ne prevzemamo nikakršne odgovornosti in ne jamčimo za celovitost in ažurnost posredovanih informacij.

Da, sprejemam navedene pogoje
Ne, ne strinjam se