ES padangų ženklinimo etiketė - apžvalga

Nuo 2021 m. gegužės mėn. galioja Reglamentas (ES) 2020/740, pakeičiantis padangų ženklinimo būdą. Sužinokite daugiau apie padangų etikečių reikšmes ir gaukite padangų energinio įvertinimo naujienas.

Siekdama skatinti pramonės inovacijas ir padėti naudotojams priimti labiau pagrįstus sprendimus renkantis padangas, „Goodyear“ glaudžiai bendradarbiavo su Europos institucijomis dėl naujo padangų ženklinimo. Manome, kad naujasis ES padangų ženklinimas leis naudotojams gauti aktualesnę ir geriau palyginamą informaciją apie padangų parametrus ir suteiks galutiniams naudotojams galimybę priimti informuotus sprendimus perkant naujas padangas. Naujasis ES padangų ženklinimas taip pat suteikia išsamesnę informaciją internete, todėl naudotojams ir specialistams bus lengviau priimti teisingą sprendimą. Išsamesnį padangų ženklinimo paaiškinimą pateikiame tolesniuose skyriuose.

ES padangų ženklinimui ir efektyvumo klasėms sukurtas naujas dizainas ir atlikti tam tikri pakeitimai dėl naujai suformuotos skalės. Ankstesnis standartinis ženklinimas nurodė tik padangų klases, susijusias su pasipriešinimu riedėjimui, sukibimu su šlapia danga ir išoriniu riedėjimo triukšmu. Naujasis ES padangų ženklinimas suteikia papildomos informacijos apie padangų savybes važiuojant sniego ir ledo sąlygomis. Sukibimo su šlapia danga ir pasipriešinimo riedėjimui ženklinimo klasių skalė dabar apima 5, o ne 7 klases – jos žymimos raidėmis nuo A iki E.

Degalų naudojimo efektyvumas susijęs su padangos pasipriešinimo riedėjimui rodikliu. Padanga, kurios pasipriešinimas riedėjimui mažas, padeda sutaupyti degalų, nes jai riedėti reikia mažiau energijos. Degalų naudojimo efektyvumas vertinamas naudojant skalę nuo A (aukščiausias įvertinimas) iki E (žemiausias įvertinimas).

Ar žinojote, kad nuo padangų pasipriešinimo riedėjimui priklauso iki 20 % visų degalų sunaudojimo? Pasirinkę aukštos degalų naudojimo efektyvumo klasės padangas nuvažiuosite daugiau kilometrų, o jūsų automobilis išmes mažesnį CO2 kiekį. Priklausomai nuo padangos pasipriešinimo riedėjimui, jos degalų naudojimo efektyvumas gali skirtis nuo A klasės (ekonomiškiausias degalų naudojimas) iki E klasės (mažiausiai ekonomiškas degalų naudojimas). Skirtingų klasių degalų sąnaudos didėja maždaug po 0,1 litro nuvažiuotiems 100 km. Paprastai tariant, degalus taupančioms padangoms riedėti reikia mažiau energijos. Dėl to sunaudojama mažiau degalų ir mažinamas poveikis aplinkai!

Sukibimas su šlapia danga susijęs su padangos stabdymo šlapiame kelyje rodikliu. Sukibimas su šlapia danga vertinamas skalėje nuo A (aukščiausias įvertinimas) iki E (žemiausias įvertinimas).

Sukibimas su šlapia danga – tai padangos savybė sukibti su šlapia kelio danga. ES įvertinime dėmesys sutelkiamas tik į vieną sukibimo su šlapia kelio danga aspektą – padangos stabdymo ant šlapios kelio dangos savybes. Savybės skirstomos į klases nuo A iki E. Padangos, turinčios aukštą sukibimo su šlapia kelio danga įvertinimą, šlapiuose keliuose sustoja greičiau, kai stabdžiai spaudžiami iki galo. Susidarius avarinei situacijai svarbūs net keli metrai. 

Pastaba. Važiuodami visada turėtumėte laikytis rekomenduojamo atstumo.

* Matuojant pagal bandymų metodus, nurodytus UNECE reglamente 117. Stabdymo kelias priklauso nuo vairavimo sąlygų ir kitų veiksnių. 

Išorinis triukšmas. Padangos keliamas išorinis triukšmas, matuojamas decibelais. Triukšmo klasė vertinama skalėje nuo A (tyli) iki C (triukšminga).

ES padangų įvertinimuose taip pat atsižvelgiama į išorinį triukšmą, kurį padanga skleidžia važiuojant. Įsigiję padangas, kurios kelia mažiau triukšmo, sumažinsite aplinkos triukšmą. Triukšmo lygis skirstomas į A, B arba C klasę. Padangos riedėjimo triukšmas matuojamas decibelais, o tikslus skaičius nurodomas apatinėje etiketės dalyje. Žemo triukšmo lygio padangos skleidžia 67–71 dB. Aukščiausio triukšmo lygio padangos skleidžia 72–77 dB garso bangas. Vos kelių decibelų skirtumas lemia gerokai didesnį triukšmą. Pavyzdžiui, 3 dB triukšmo skirtumas reiškia, kad vienos padangos kelia dvigubai didesnį išorinį triukšmą už kitas!