Bandprofielen controleren

Als onderdeel van het voertuigonderhoud moet u de bandprofielen regelmatig nakijken. Ongelijkmatige slijtage, schade en andere zichtbare veranderingen wijzen misschien op potentiële problemen aan de banden of het voertuig. Hoe eerder u mogelijke problemen opspoort, hoe eerder een vakman u kan helpen. U moet alle vier banden minstens elke maand controleren, evenals voor en na elke lange reis.

U kunt de profielslijtstaafjes zien: Banden hebben staafjes uit verhard rubber die slechts zichtbaar worden wanneer de bandprofielen tot op een bepaald niveau zijn afgesleten. Van zodra ze zichtbaar zijn, moet u een nieuwe bandenset kopen. Op de wang staat aangegeven waar de profielslijtage-indicators zich bevinden.

Er steken vreemde voorwerpen in het profiel: Kleine voorwerpen kunnen in de profielen verstrikt raken. Ze richten niet altijd schade aan, maar moeten niettemin ernstig worden genomen. Als ze in de groef steken, verwijder ze dan zeer voorzichtig. Als u echter de indruk hebt dat iets het rubber heeft doorprikt, laat het er dan insteken en ga naar een garage om de hulp van een vakman in te roepen.

De banden zijn afgesleten in het midden van het profiel: Overmatige bandenslijtage in het midden van het profiel wijst misschien op een te hoge bandenspanning. Als u de banden te hard oppompt, loopt u mogelijk meer risico op een klapband. Het is belangrijk dat u de aanbevelingen van de fabrikant betreffende de bandenspanning in acht neemt. Gebruik een drukmeter en verlaag de bandenspanning zo nodig.

Banden slijten niet gelijkmatig af: Aangezien de voorkant van uw voertuig het meeste stuurwerk doet, slijten de voorbanden sneller af dan de achterbanden. Vindt u echter dat de voor- of achterbanden sneller afslijten dan wat hoort, dan is het een goed idee de ophanging door een vakman te laten nakijken. Als de bandenslijtage aan de ene kant van het voertuig meer uitgesproken is dan aan de andere, is het misschien tijd voor een uitlijning.

Uw profieldieptemeter geeft overmatige profielslijtage aan. Het is een goed idee een goedkope profieldieptemeter aan te schaffen om te controleren of de profieldiepte aan het wettelijke minimum voldoet. In overeenstemming met de EU-wetgeving moet een band rondom de omtrek een profieldiepte van 1,6 mm hebben om als veilig te kunnen worden beschouwd. Voor winterbanden beveelt Fulda een minimale profieldiepte van 4 mm aan. Let er bij de meting van de profieldiepte op dat u zowel aan de binnen- als buitenkant van het profiel meet.

U merkt overmatige slijtage aan de buitenkant van de band op: Slijtage aan de band kan op problemen met de bandenspanning wijzen. Als u vaststelt dat de banden aan de zijkant zijn afgesleten, moet u de bandenspanning controleren en potentiële lekken opsporen. Banden lopen van nature leeg (en dubbel zo snel in de warme zomer). Als u echter met onvoldoende opgepompte banden rijdt, verbruikt u meer brandstof en loopt u mogelijk meer risico op ongevallen. Als u ziet dat enkel de randen van de voorbanden versleten zijn, rijdt u mogelijk te bruusk in bochten en hoeken.

De bandenslijtage is ongelijkmatig aan een enkele band: Soms wijst slijtage op problemen met uw voertuig. Soms betekenen een oneven oppervlak en kale plekken dat het tijd is om de wielen te laten uitbalanceren of uitlijnen. Kale plekken kunnen ook op versleten schokdempers wijzen. Als u zulke slijtage vaststelt, ga dan naar een dealer of garage voor een diagnose.

De bandranden vertonen een zaagtandpatroon: Dit is nogmaals een teken dat het misschien tijd is voor een uitlijning. Een zaagtandig of veervormig patroon aan de rand van een band wordt meestal veroorzaakt door onregelmatige aanraking met de weg. Ga naar een dealer of garage.