Regulamin

Prawa autorskie

Prawa autorskie 2022 Goodyear Polska Sp z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, elementy graficzne, pliki dźwiękowe, animacje, pliki wideo i innego rodzaju treści, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych Goodyear, podlegają ochronie z tytułu prawa autorskiego i innych praw ochrony własności intelektualnej. Zabrania się kopiowania tych treści w celach komercyjnych lub ich rozpowszechniania, jak również ich modyfikowania i publikowania na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Goodyear zawierają również treści stanowiące własność intelektualną jednostek stowarzyszonych z Goodyear albo innych dostawców.

Produkty i informacje związane z produktami

Informacje na tych stronach internetowych są podawane wyłącznie do celów informacyjnych i nie są wiążące. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w miejscowym biurze Goodyeara lub od jego przedstawiciela.