Štítok EÚ na označenie pneumatík

Aké sú novinky v oblasti nariadení o pneumatikách?

Od mája 2021 platí nariadenie (EÚ) 2020/740, ktorým sa mení spôsob označovania pneumatík. Zistite viac o význame štítku na označenie pneumatík a čo je nové v oblasti energetických kategórií pneumatík.

 

Spoločnosť Fulda úzko spolupracovala s európskymi inštitúciami na aktualizácii štítku pneumatík s cieľom podporiť inovácie v tomto odvetví a pomôcť spotrebiteľom prijímať informovanejšie rozhodnutia o svojich pneumatikách. Sme presvedčení, že nový štítok na označenie pneumatík v EÚ umožní spotrebiteľom získať relevantnejšie a porovnateľné informácie o parametroch pneumatík, ktoré pomôžu koncovým používateľom rozhodnúť sa pri nákupe na základe dôveryhodných informácií. Nový štítok pneumatík v EÚ tiež poskytuje podrobnejšie informácie dostupné online, vďaka čomu spotrebitelia a odborníci môžu ľahšie prijať správne rozhodnutie. V nasledujúcich častiach sme pre vás pripravili podrobnejšie vysvetlenie štítkov pneumatík.

Štítok EÚ na označenie pneumatík: Prehľad

Štítok na označenie pneumatík v EÚ a triedy úspornosti majú nový dizajn a sú mierne zmenené, pretože sa vytvorila nová stupnica. Na predchádzajúcom štandardnom štítku boli uvedené triedy pneumatík týkajúce sa valivého odporu, priľnavosti v mokrých podmienkach a vonkajšieho valivého hluku. Nový štítok na označenie pneumatík v EÚ obsahuje ďalšie informácie o vlastnostiach pneumatík na snehu a na ľade. Stupnica tried označení pre priľnavosť a valivý odpor za mokra nemá teraz 7, ale 5 tried, ktoré sú označené písmenami A až E. 

Úspornosť paliva

Vedeli ste, že pneumatiky ovplyvňujú až 20 % spotreby paliva vo vozidle? Výberom pneumatík s vysokou palivovou úspornosťou vyťažíte z natankovanej nádrže kilometre navyše a znížite produkciu emisií CO2. V závislosti od valivého odporu pneumatiky sa jej palivová úspornosť bude zaraďovať od triedy A, ktorá znamená najlepšiu úsporu paliva, až po triedu E, v ktorej sa dosahuje najhoršia úspora paliva. Medzi jednotlivými triedami sa spotreba paliva zvyšuje približne o 0,1 litra na každých 100 km jazdy. Jednoducho povedané, pneumatiky, ktoré umožňujú úsporu paliva, spotrebúvajú menej energie na otáčanie. To sa v konečnom dôsledku premietne do menšieho množstva použitého paliva a zníži sa aj váš vplyv na životné prostredie!

Hodnotenie priľnavosti v mokrých podmienkach

„Priľnavosť v mokrých podmienkach“ je schopnosť pneumatiky priľnúť k vozovke v mokrých podmienkach. Hodnotenie EÚ sa zameriava len na jeden aspekt priľnavosti v mokrých podmienkach – brzdné vlastnosti pneumatiky v mokrých podmienkach. Tieto vlastnosti sú odstupňované v triedach A až E. Pneumatiky s vysokou priľnavosťou v mokrých podmienkach rýchlejšie zastavia na mokrých cestách, keď brzdíte naplno. V núdzových situáciách môže byť veľmi dôležitých aj niekoľko metrov.

Poznámka: Pri jazde by ste mali vždy dodržiavať odporúčané brzdné vzdialenosti.

* Meranie prebieha podľa testovacích metód stanovených smernicou ES 1222/2009. Brzdná dráha sa môže líšiť podľa podmienok riadenia a iných ovplyvňujúcich faktorov.

Hodnotenie hluku

Pri hodnotení hluku v EÚ sa zohľadňuje aj vonkajší hluk, ktorý pneumatika vytvára počas jazdy. Výberom pneumatiky s dobrým hodnotením hlučnosti môžete znížiť vplyv vašej jazdy na okolité prostredie. Hladina hluku sa zaraďuje do triedy A, B alebo C. Valivý hluk pneumatiky sa meria v decibeloch a presné číslo je uvedené v spodnej časti štítka. Pneumatiky s nízkou hladinou hluku majú 67 až 71 dB. Najvyššia úroveň vykazuje zvukové vlny v rozsahu 72 až 77 dB. Nárast hluku len o niekoľko decibelov predstavuje veľký rozdiel v úrovni hluku. Rozdiel v hluku len 3 dB v skutočnosti až dvojnásobne zvyšuje úroveň vonkajšieho hluku, ktorý pneumatika vytvára.

Vysvetlenie nového štítka na označenie pneumatík v EÚ

V aktualizovanej verzii štítka na označenie pneumatík v EÚ nájdete niekoľko nových informácií. Tu je v skratke vysvetlený nový dizajn štítka pneumatík v EÚ:

QR kód:

Uvedenie QR kódu umožňuje jednoduchý prístup k detailom o výrobku vo verejnej časti databázy výrobkov v EÚ. Kód je možné naskenovať a umožňuje prístup k informačným listom výrobku a európskym štítkom na označenie pneumatík.

Identifikátor typu pneumatiky:

Každá pneumatika musí byť identifikovaná jedinečným označením pneumatiky.

Ikona pneumatiky na jazdu na snehu:

K dispozícii sú dve nové možnosti pridania ďalšej ikony. Ak je pneumatika vhodná na jazdu v náročných snehových podmienkach, uvedie sa ikona pneumatiky na jazdu na snehu. Je to symbol hory s tromi vrcholmi a snehovou vločkou (3PMSF), ktorý sa nachádza na bočných stenách týchto pneumatík. Tento piktogram sa udeľuje na základe merania brzdnej dráhy vozidla z rýchlosti 25 km/h na zhutnenom snehu alebo na základe merania ťažnej sily pneumatiky. Pre nákladné vozidlá sa tento piktogram udeľuje na základe merania zrýchlenia pneumatiky. Priľnavosť na snehu sa vo všeobecnosti testuje v súlade s prílohou 7 predpisu EHK OSN č. 117. V tomto predpise sú podrobne opísané faktory, ako je testovací povrch, teplota vzduchu, testovacie vozidlo, zaťaženie, tlak, rýchlosť a mnoho ďalších.

Ikona pneumatiky na jazdu na ľade:

Druhá nová ikona obsahuje symbol ľadových stalagmitov a označuje, že pneumatika má kratšiu brzdnú dráhu na zimných cestách pokrytých ľadom. Informácie o priľnavosti na ľade budú vychádzať z normy ISO (ISO 19447), ktorá by sa mala publikovať v júli 2021. V prípade pneumatík, ktoré spĺňajú technické požiadavky, sa piktogram priľnavosti na ľade bude nachádzať na novom štítku na označenie pneumatík v EÚ pre pneumatiku C1 (pneumatika pre osobné vozidlá), ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade uvedené v tejto norme ISO. Tento piktogram sa udeľuje na základe merania brzdnej dráhy vozidla z rýchlosti 20 km/h na čistom ľade. Normy pre pneumatiky C2 a C3 sa ešte budú definovať.

Pozrite si naše pneumatiky

Spoločnosť Fulda tieto úpravy nariadenia o označovaní pneumatík plne podporuje a pri nákupe pneumatík ochotne poskytne svojim zákazníkom ďalšie relevantné informácie o ich parametroch. Sme pevne presvedčení, že našou úlohou je presadzovať pneumatiky, ktoré sú pre zákazníkov najbezpečnejšie, šetria palivo a chránia životné prostredie v celom odvetví výroby pneumatík. Naši odborníci vám radi odporučia ideálne pneumatiky pre vaše vozidlo a potreby!

Zhrnutie zmien

  • Menej úrovní hodnotenia: Spotreba paliva a priľnavosť v mokrých podmienkach sa v súčasnosti neuvádzajú v siedmich, ale v piatich úrovniach (od A po E).
  • Vonkajší valivý hluk je uvádzaný v hodnotení od A (najnižšia úroveň hluku) po C (najvyššia úroveň hluku)
  • Nový štítok na označenie pneumatík v EÚ obsahuje QR kód, ktorý je možné naskenovať a získať tak prístup k podrobnostiam o výrobku
  • Každý štítok na označenie pneumatiky musí obsahovať jedinečný identifikátor
  • Ak je pneumatika vhodná na jazdu v náročných snehových podmienkach, uvedie sa ikona pneumatiky na jazdu na snehu
  • Nová ikona priľnavosti na ľade označuje, či pneumatika C1 (pneumatika pre osobné vozidlá) spĺňa minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade stanovené novou normou ISO 19447