Označevanje pnevmatik v EU

Kaj je novega na področju predpisov glede pnevmatik?

Maja 2021 je začela veljati Uredba (EU) 2020/740, s katero se spreminja način označevanja pnevmatik. Preberite več o označevanju pnevmatik in preverite, kaj je novega na področju energijskih razredov pnevmatik.

 

Družba Fulda je v tesnem sodelovanju z evropskimi institucijami pripravila posodobljeno oznako pnevmatik, s čimer želi spodbuditi inovativne pristope v industriji in pomagati potrošnikom sprejeti utemeljene odločitve pri izbiri pnevmatik. Prepričani smo, da bodo na podlagi nove oznake EU za pnevmatike potrošniki pridobili ustreznejše in bolj primerljive podatke o parametrih pnevmatik, končni uporabniki pa se bodo za nakup pnevmatik odločili premišljeno in na podlagi preverjenih informacij. Novo označevanje pnevmatik v EU prav tako zagotavlja več podrobnih informacij na spletu, zaradi česar potrošniki in strokovnjaki lažje sprejmejo prave odločitve. V nadaljevanju smo za vas pripravili podrobnejšo razlago označevanja pnevmatik.

Oznaka EU za pnevmatike: Pregled

Videz oznake EU za pnevmatike in razredov učinkovitosti pnevmatik je bil prenovljen in malce spremenjen zaradi preoblikovane lestvice. Predhodno standardno označevanje je zajemalo le razrede pnevmatik glede na kotalni upor, oprijem na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup. Nova oznaka EU za pnevmatike pa vključuje dodatne podatke o učinkovitosti oziroma zmogljivosti pnevmatike v snežnih in ledenih vremenskih razmerah. Lestvico za oprijem na mokri podlagi in kotalni upor zdaj namesto sedmih sestavlja pet razredov, ki so označeni s črkami od A do E. 

Izkoristek goriva

Ste vedeli, da pnevmatike vplivajo na porabo goriva do 20 %? Izbira pnevmatik z visoko oceno izkoristka goriva vam bo zagotovila več kilometrov z enim polnjenjem rezervoarja in manj izpustov CO2. Glede na kotalni upor pnevmatike se izkoristek goriva giblje od razreda A, kar pomeni najboljši izkoristek goriva, pa vse do razreda E, kar pomeni najslabši izkoristek goriva. Poraba goriva se med razredi poviša za približno 0,1 litra na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Če poenostavimo, pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva potrebujejo manj energije za kotaljenje. V praksi to pomeni manj porabljenega goriva in manjši vpliv na okolje.

Ocena oprijema na mokri podlagi

»Oprijem na mokri podlagi« je zmogljivost pnevmatike, da v mokrih razmerah ohrani oprijem s cesto. Ocena EU se osredotoča le na en vidik oprijema pnevmatike na mokri podlagi – zmogljivost zaviranja. Učinkovitost je razporejena v razrede od A do E. Pnevmatike z visoko oceno oprijema na mokri podlagi se hitreje ustavijo na mokri cesti ob uporabi zavor z vso silo. V kritičnih razmerah je lahko nekaj metrov odločilnih.

Opomba: med vožnjo vedno upoštevajte priporočeno varnostno razdaljo.

* Merjeno skladno z metodami merjenja, določenimi v Uredbi ES 1222/2009. Zavorna pot se lahko razlikuje glede na vozne razmere in druge vplivajoče dejavnike.

Ocena hrupa

Pri ocenah EU za pnevmatike se upošteva tudi zunanji hrup, ki ga pnevmatika ustvarja med vožnjo. Z izbiro manj hrupnih pnevmatik lahko zmanjšate vpliv svoje vožnje na okolico. Raven hrupa prikazujejo razredi A, B ali C. Kotalni hrup pnevmatike se meri v decibelih, natančna številka pa je prikazana v spodnjem delu oznake. Nizka raven hrupa pri pnevmatikah meri med 67 in 71 dB. Najvišje vrednosti proizvajajo zvočne valove med 72 in 77 dB. Že samo nekaj decibelov več pomeni veliko razliko v ravni hrupa. Ob razliki 3 dB se zunanji kotalni hrup, ki ga ustvarja pnevmatika, podvoji.

Razlaga nove oznake EU za pnevmatike

Na posodobljeni različici oznake EU za pnevmatike boste našli podatke v novi obliki. Tu je na kratko razložena nova oblika oznake EU za pnevmatike:

Koda QR:

dodana koda QR omogoča enostaven dostop do podrobnosti o izdelku prek javno dostopnega dela baze podatkov EU. Kodo je mogoče optično prebrati, omogoča pa dostop do informacijskih listov izdelkov in evropskih oznak pnevmatik.

Identifikacijska oznaka pnevmatike:

vsako pnevmatiko mora biti mogoče identificirati z enoznačno oznako.

Oznake pnevmatik za sneg:

na voljo sta dve novi možnosti za vključitev dodatne oznake. Oznaka pnevmatike za sneg kaže, če je pnevmatika primerna za resne snežne razmere. Oznako sestavlja snežinka s tremi gorskimi vrhovi in se nahaja na bočnici pnevmatike. Piktogram se dodeli glede na izmerjeno zavorno pot avtomobila, ki na zbitem snegu vozi s hitrostjo 40 km/h, ali pa glede na izmerjeno oprijemalno silo pnevmatike. Pri tovornih vozilih se piktogram dodeli glede na izmerjeno zmogljivost pospeševanja pnevmatike. Zmogljivost oprijema na snegu se na splošno preskuša v skladu s Prilogo 7 Pravilnika UN/ECE št. 117. Pravilnik podrobno opisuje dejavnike, kot so preskusna površina, temperatura zraka, preskusno vozilo, obremenitev, tlak, hitrost in drugi.

Oznaka na pnevmatikah za led:

drugi nov simbol vključuje ledeni stalagmit in pomeni, da ima pnevmatika pozimi krajšo zavorno pot na poledenelih cestah. Podatki o zmogljivosti oprijema na ledu temeljijo na standardu ISO (ISO 19447), ki naj bi bil objavljen julija 2021. Za pnevmatike, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, bo piktogram za oprijem na ledu vključen na novo oznako EU za pnevmatike pri pnevmatikah C1 (pnevmatike za osebna vozila), ki dosegajo minimalne vrednosti indeksa oprijema na ledu, določene s tem standardom ISO. Piktogram se dodeli glede na izmerjeno zavorno pot avtomobila, ki na ledu vozi s hitrostjo 32 km/h. Standardi za pnevmatike C2 in C3 še niso določeni.

Oglejte si naše pnevmatike

Fulda v celoti podpira te spremembe uredbe o označevanju pnevmatik in svojim kupcem ob nakupu pnevmatik z veseljem posreduje še več pomembnih informacij o parametrih pnevmatik. Trdno smo prepričani, da je naše poslanstvo promovirati pnevmatike z najvišjo možno stopnjo varnosti za potrošnike, ki zagotavljajo nizko porabo goriva in v celotni industriji pnevmatik predstavljajo simbol za varovanje okolja. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali glede najboljše izbire pnevmatik za vaš avtomobil in potrebe.

Povzetek sprememb

  • Manjše nazivne vrednosti: Izkoristek goriva in oprijem na mokri podlagi sta odslej ocenjena s 5-stopenjsko lestvico (od A do E), namesto s 7-stopenjsko.
  • Zunanji kotalni hrup se ocenjuje od A (najmanj hrupa) do C (največ hrupa).
  • Nove oznake EU za pnevmatike vključujejo tudi kodo QR, ki jo uporabnik lahko optično prebere in pridobi podatke o izdelku.
  • Vsaka oznaka pnevmatike mora vsebovati enoznačen identifikator.
  • Oznaka pnevmatike za sneg prikazuje, ali je pnevmatika primerna za resne snežne razmere.
  • Nove oznake za oprijem na ledu označujejo, ali pnevmatika C1 (pnevmatika za osebna vozila) dosega minimalne vrednosti indeksa za oprijem na ledu, določene z novim standardom ISO 19447.