Provera gazećeg sloja pneumatika

Redovne provere gazećeg sloja pneumatika predstavljaju važan deo održavanja vozila. Neravnomerno habanje, oštećenja i druge promene vidljive golim okom mogu ukazivati na probleme sa pneumaticima ili sa vozilom u celini. Što pre uočite neki problem, to ćete pre moći da potražite stručnu pomoć. Trebalo bi da kontrolišete sva četiri pneumatika barem jednom mesečno, kao i pre i posle dužih putovanja.

Možete da vidite indikatore habanja gazećeg sloja: Pneumatici na sebi imaju trake od tvrde gume koje postaju vidljive tek kad se gazeći sloj pohaba preko granične vrednosti za bezbednu vožnju. Čim ove trake postanu vidljive, trebalo bi da kupite komplet novih pneumatika. Tačnu lokaciju ovih indikatora habanja gazećeg sloja možete odrediti na osnovu oznaka na bočnom zidu.

Pronašli ste sitne predmete zaglavljene u gazećem sloju: Sitniji predmeti se često mogu zaglaviti u gazećem sloju. Mada oni ne dovode uvek do oštećenja, ovu pojavu ne treba zanemarivati. Ukoliko su se predmeti zaglavili u kanalu, pažljivo ih izvadite. Ako vam se pak učini da je predmet probio gumu, nemojte ga vaditi, već se što pre odvezite do najbliže vulkanizerske radnje.

Pneumatici su pohabani po sredini gazećeg sloja: Ubrzano habanje po sredini gazećeg sloja može ukazivati na previše napumpane pneumatike. Preveliki pritisak vazduha povećava rizik od pucanja pneumatika. Veoma je važno da pritisak vazduha u pneumaticima bude u skladu sa specifikacijama proizvođača. Pomoću manometra smanjite pritisak na propisanu vrednost.

Pneumatici se ne habaju ravnomerno: Budući da je uglavnom prednji deo vozila zadužen za upravljanje, prednji pneumatici će se habati brže od zadnjih pneumatika. Ipak, ako vam se učini da se prednji ili zadnji pneumatici na vašem vozilu habaju više nego što bi trebalo, ne bi bilo loše da stručno lice proveri sistem vešanja. Ako je habanje izraženije na jednoj strani vozila, proverite da li je potrebno centriranje točkova.

Merač dubine gazećeg sloja ukazuje na njegovo prekomerno habanje: Savetujemo vam da nabavite jeftini merač dubine gazećeg sloja kako biste se uverili da vaši pneumatici zadovoljavaju zakonski minimum. Prema propisima EU, dubina gazećeg sloja mora iznositi najmanje 1,6 mm duž čitavog obima pneumatika da bi mogao da se smatra bezbednim za vožnju. Fulda preporučuje dubinu gazećeg sloja zimskih pneumatika od najmanje 4 mm. Pri proveri dubine gazećeg sloja vodite računa da dubinu merite i na unutrašnjoj i na spoljnoj strani gazećeg sloja.

Uočili ste pojačano habanje spoljne ivice pneumatika: Šema habanja gazećeg sloja može ukazivati na probleme u vezi s pritiskom u pneumaticima. Ako primetite da se pneumatik haba po ivicama, trebalo bi da proverite pritisak vazduha i da li pneumatik ispušta vazduh. Prirodno je da pneumatici ispuštaju vazduh (tokom leta čak dvostruko brže), ali ako vozite sa nedovoljno napumpanim pneumaticima povećavaju se potrošnja goriva i rizik od saobraćajne nezgode. Ako pohabane ivice uočite samo na prednjim pneumaticima, to može da znači da prebrzo skrećete i ulazite u krivine.

Gazeći sloj je neravnomerno pohaban samo na jednom pneumatiku: Specifična šema habanja pneumatika ponekad može ukazivati na probleme sa vozilom. Neravnomerno pohabani ili ogoljeni delovi pneumatika mogu ukazivati na potrebu za balansiranjem ili centriranjem točkova. Ogoljeni delovi takođe mogu biti indikacija pohabanih amortizera. Ako uočite bilo koju od navedenih šema habanja pneumatika, obratite se prodavcu ili ovlašćenoj radionici radi precizne dijagnoze.

Uočljiva je testerasta šara po ivicama pneumatika: Ovo je još jedan od znakova koji ukazuju na potrebu za centriranjem točkova. Testeraste ili razgranate šare duž ivica pneumatika najčešće su posledica neujednačenog trenja po podlozi. Obratite se prodavcu ili ovlašćenoj radionici.