ETIKETA EU ZA PNEUMATIKE – KRATAK PREGLED

Od maja 2021. godine primenjuje se Propis (EU) 2020/740 koji menja način označavanja pneumatika. Saznajte više o značenju oznake pneumatika i novostima o oceni energetske učinkovitosti pneumatika.

Kompanija Goodyear je blisko sarađivala sa evropskim institucijama na ažuriranoj oznaci pneumatika kako bi promovisala industrijske inovacije i pomogla potrošačima da donesu informirane odluke o svojim pneumatika. Verujemo da će nova EU oznaka pneumatika omogućiti potrošačima da dobiju relevantnije i uporedive informacije o parametrima pneumatika i osnažiti krajnje korisnike da informisano odluče prilikom kupovine novih pneumatika. Nova EU oznaka pneumatika takođe pruža detaljnije informacije dostupne na Internetu - što potrošačima i profesionalcima olakšava pravi izbor. Za vas smo pripremili detaljnije objašnjenje oznaka za gume u sledećim odeljcima.

EU oznake pneumatika i klase potrošnje novog su dizajna i neznatno izmenjene zbog novoformirane skale. Nekadašnja standardna oznaka pokazivala je samo klase pneumatika s obzirom na otpor kotrljanja, prianjanje na mokrom i eksterni nivo buke kotrljanja. Nova EU oznaka pneumatika sadrži dodatne informacije o performansama pneumatika po ​​snegu i ledu. Skala klasa oznaka za prianjanje na mokrom i otpor kotrljanja sada ima 5 umesto 7 klasa, označenih slovima od A do E.

Potrošnja goriva. Potrošnja goriva je mera otpora kotrljanja pneumatika. Pneumatik sa malim kotrljanjem troši manje goriva jer joj je potrebno manje energije za kotrljanje. Potrošnja goriva ocenjuje se od A (najviša ocena) do E (najniža ocena).

Da li ste znali da pneumatici doprinose potrošnji goriva vašeg vozila do 20 %? Izborom pneumatika sa visokom ocenom potrošnje goriva dobićete veći doseg i smanjićete emisiju CO2. U zavisnosti od otpora kotrljanja pneumatika, potrošnja goriva kretaće se od klase A, što ukazuje na najbolju ekonomičnost goriva, sve do klase E, koja ukazuje na najgoru. Između klasa, potrošnja goriva povećava se za približno 0,1 litra na svakih 100 pređenih kilometara. Jednostavno rečeno, pneumatici koje štede gorivo zahtevaju manje energije za kotrljanje. Ovo na kraju rezultira sa manje utrošenog goriva, a smanjićete i svoj uticaj na životnu sredinu!

Prianjanje na mokrom je mera kočione sposobnosti pneumatika na mokrim putevima. Prianjanje na mokrom ocenjuje se od A (najviša ocena) do E (najniža ocena).

,,Prianjanje na mokrom’’ je sposobnost pneumatika da se drži puta u mokrim uslovima. EU ocenjivanje se fokusira samo na jedan aspekt prianjanja na mokrom - performanse kočenja pneumatika na mokrom putu. Performanse se klasifikuju između klase A i klase E. Pneumatici sa visokom ocenom prianjanja na mokrom putu zaustavljaće se brže na mokrim putevima kada se pritisnu kočnice do kraja. U vanrednoj situaciji nekoliko metara može napraviti veliku razliku. 

Napomena: uvek bi trebalo da poštujete preporučeni zaustavni put u vožnji.

*Kada se meri prema testnim metodama utvrđenim Propisom UNECE 117. Udaljenost kočenja može varirati u zavisnosti od uslova vožnje i drugih uticajnih faktora. 

Eksterni nivo buke u pneumaticima. Eksterni nivo buke u pneumaticima generisan je pneumatikom a meri se u decibelima. Buka se klasifikuje od A (tiho) do C (glasno).

EU ocene pneumatika takođe uzimaju u obzir spoljnu buku koju pneumatik stvara tokom vožnje. Izborom pneumatika sa dobrom ocenom buke možete smanjiti uticaj vaše vožnje na okolno okruženje. Nivo buke je sortiran u klasu A, B ili C. Buka kotrljanja gume meri se u decibelima, a tačan broj je prikazan u donjem delu oznake. Pneumatici sa malim nivoom buke imaju između 67 i 71 dB. Najviši nivo pokazuje zvučne talase između 72 i 77 dB. Povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. Zapravo, razlika od 3dB udvostručuje količinu spoljne buke koju pneumatici proizvode.