Pouzdani kriterijumi performansi

Šta to znači?

Ali za nas – to nije dovoljno

U kompaniji Fulda verujemo da etiketa EU za pneumatike pomaže kupcima da donesu najbolju odluku pri kupovini novih pneumatika. Stoga smo ostvarili punu saradnju u projektovanju etikete sa zvaničnicima EU pre njenog uvođenja.

Takođe cenimo doprinos nezavisnih organizacija za testiranje i poštujemo njihove iskrene pohvale naših proizvoda, verujući kako i oni pomažu kupcima da izaberu najbolje pneumatike. Upravo zbog toga rezultate tih testova objavljujemo zajedno sa ostalim informacijama o našim pneumaticima u štampanim brošurama i na internetu.