Održavanje odgovarajućeg pritiska u pneumaticima

Održavanjem preporučenog pritiska u pneumaticima produžićete njihov radni vek i obezbediti optimalno upravljanje, kočenje i potrošnju goriva. Zbog toga je dobro da steknete naviku da redovno proveravate pritisak.

Pritisak u pneumaticima proveravajte samo kad su pneumatici hladni – vožnja zagreva pneumatike, pri čemu se vazduh u njima širi, a to može da dovede do netačnih očitavanja.

Kako da proverite pritisak u pneumatiku 

  1. Iskoristite manometar priključen na kompresor za vazduh u lokalnoj radionici, ili kupite manometar u prodavnici auto-delova.
  2. Locirajte ventil na pneumatiku, pa skinite kapicu sa njega.
  3. Manometrom pritisnite ventil – začuće se kratko šištanje, a zatim će kazaljka manometra pokazati izmerenu vrednost pritiska.
  4. Uporedite pritisak na manometru sa preporučenom vrednošću pritiska u odgovarajućoj mernoj jedinici.
  5. Po potrebi, dopunite ili ispustite vazduh iz pneumatika.
  6. Ponovo proverite pritisak i podešavajte ga sve dok se ne izjednači sa preporučenim pritiskom.
  7. Postavite kapice na ventile. 
  8. Postupak ponovite na sva četiri pneumatika. Ako uočite znatno ili neuobičajeno opadanje pritiska, to može ukazivati na ispuštanje vazduha i potrebno je da se za pomoć obratite stručnjaku.

Ako uočite znatno ili neuobičajeno opadanje pritiska, to može ukazivati na ispuštanje vazduha i potrebno je da se za pomoć obratite stručnjaku.