Kada kupovati nove pneumatike

Nijedan komplet pneumatika ne može da traje večno. Kad pneumatici postanu pohabani, oštećeni ili suviše stari, vreme je za zamenu. Pomoći ćemo vam da utvrdite da li je vreme za kupovinu novog kompleta.

Prekomerno habanje gazećeg sloja: Većina pneumatika sadrži trake od tvrde gume, koje postaju vidljive tek kad se gazeći sloj pohaba preko granične vrednosti za bezbednu vožnju. Obično ovi indikatori habanja postaju vidljivi kada dubina gazećeg sloja padne ispod 1,6 mm. Takođe je važno da se gazeći sloj haba ravnomerno. Ako primetite izrazitu razliku u habanju pojedinačnih pneumatika ili u njihovim tragovima, to može ukazivati na neke druge probleme sa pneumaticima i vozilom u celini.

Oštećenje gazećeg sloja ili bočnih zidova: Nije preporučljivo voziti sa oštećenim pneumaticima, čak i ukoliko još nisu pohabani usled duge upotrebe ili starosti. Sitna naprsnuća na bočnom zidu pneumatika poznata su kao „crazing”. Bočni zidovi nisu naročito debeli, što znači da ispucali bočni zidovi mogu lako dovesti do pucanja pneumatika. Ako uočite ovakva naprsnuća, treba da zamenite pneumatike. Takođe se preporučuje redovan pregled pneumatika u cilju uočavanja eventualnih ureza, naprsnuća, klobuka i mehurova na bočnim zidovima, ramenima i gazećem sloju. Ukoliko primetite bilo šta od pomenutog, vreme je za nov komplet.

Ako kupujete nove pneumatike, trebalo bi da zamenite čitav komplet. Ukoliko niste u mogućnosti da kupite sva četiri nova pneumatika, postarajte se da dva nova pneumatika budu postavljena na zadnju osovinu, radi bolje vuče i stabilnosti. Takođe je važno da novi pneumatici odgovaraju delimično pohabanim pneumaticima.