Rotiranje pneumatika

Rotiranje pneumatika pomaže da se postigne ravnomerno habanje svih pneumatika u kompletu. Ravnomerno habanje pomaže da se produži vek trajanja pneumatika i da se postigne uravnoteženo upravljanje i prianjanje. Redovno rotiranje pneumatika može vam pomoći da svojim vozilom upravljate bez problema. Nije loše da ih rotirate prilikom svake druge zamene ulja.

Zašto rotirati pneumatike? Pneumatici na prednjem delu vozila obično se brže habaju od onih na zadnjem delu. Ako im često menjate mesto, pomažete da se ravnomernije habaju i da dostignu maksimalni vek trajanja gazećeg sloja. Ne zaboravite da rotiranjem pneumatika ne mogu da se isprave problemi u vezi sa habanjem nastali usled lošeg pritiska naduvavanja.

Da li mogu samostalno da rotiram pneumatike? Veoma je važno da pneumatici budu postavljeni kako treba, pa vam preporučujemo da se obratite svom prodavcu ili nekoj radionici gde će taj posao obaviti stručno lice. Čak i kada ovaj posao prepustite profesionalcu, valjalo bi da razumete postupak, budući da biste to mogli i sami da uradite. Nije vam potreban poseban alat, samo malo prostora i nešto slobodnog vremena.

Uvek proveravajte da li u korisničkom uputstvu za vaše vozilo ima nekih preporuka od strane proizvođača.

Koliko često rotirati pneumatike? Treba rotirati pneumatike prilikom svake druge zamene ulja (približno na svakih 10.000 km do 12.000 km). Ako redovno vozite pri velikim brzinama, prevozite težak teret ili prelazite velike razdaljine, dodatno naprezanje može usloviti nešto češće rotiranje pneumatika. Ukoliko primetite pojavu neravnomernog habanja, treba da ih rotirati u najkraćem roku. Ukoliko se čuje zujanje dok vozite po glatkom kolovozu, možda je došlo vreme za rotaciju pneumatika.

Preporučuje se rotacija pneumatika prema dolenavedenim šemama.

Pneumatike rotirajte od pozadi ka napred samo ukoliko su svi pneumatici istih dimenzija (šema A–D).

Neka vozila su opremljena pneumaticima i točkovima različitih dimenzija na prednjoj i na zadnjoj osovini. U tom slučaju, preporučuje se šema E (ako su montirani pneumatici sa neusmerenom šarom).

Prilikom rotiranja pneumatika sa usmerenom šarom gazećeg sloja, uvek vodite računa o strelicama utisnutim na bočnom zidu. Ove strelice pokazuju smer okretanja pneumatika, koji mora da se poštuje. Kada imate pneumatike istih dimenzija sa usmerenom šarom, možete da primenite šablon A.

Kod vozila sa pneumaticima različitih dimenzija sa usmerenom šarom ili sa asimetričnim naplacima prednjih i zadnjih točkova na kojima su pneumatici sa usmerenom šarom, potrebno je da ih skinete, montirate i ponovo balansirate radi pravilnog rotiranja. Uvek proveravajte da li u korisničkom uputstvu za vaše vozilo ima nekih preporuka od strane proizvođača.