EU oznaka pneumatika

Šta ima novo u vezi sa propisima o pneumaticima?

Od maja 2021. godine primenjuje se Propis (EU) 2020/740 koji menja način označavanja pneumatika. Saznajte više o značenju oznake pneumatika i novostima o oceni energetske učinkovitosti pneumatika.

 

Kompanija Fulda je blisko sarađivala sa evropskim institucijama na ažuriranoj oznaci pneumatika kako bi promovisala industrijske inovacije i pomogla potrošačima da donesu informirane odluke o svojim pneumatika. Verujemo da će nova EU oznaka pneumatika omogućiti potrošačima da dobiju relevantnije i uporedive informacije o parametrima pneumatika i osnažiti krajnje korisnike da informisano odluče prilikom kupovine novih pneumatika. Nova EU oznaka pneumatika takođe pruža detaljnije informacije dostupne na Internetu - što potrošačima i profesionalcima olakšava pravi izbor. Za vas smo pripremili detaljnije objašnjenje oznaka za pneumatika u sledećim odeljcima.

EU oznaka pneumatika: Pregled

EU oznake pneumatika i klase potrošnje novog su dizajna i neznatno izmenjene zbog novoformirane skale. Nekadašnja standardna oznaka pokazivala je samo klase pneumatika s obzirom na otpor kotrljanja, prianjanje na mokrom i eksterni nivo buke kotrljanja. Nova EU oznaka pneumatika sadrži dodatne informacije o performansama pneumatika po ​​snegu i ledu. Skala klasa oznaka za prianjanje na mokrom i otpor kotrljanja sada ima 5 umesto 7 klasa, označenih slovima od A do E. 

Efikasnost potrošnje goriva

Da li ste znali da pneumatici doprinose potrošnji goriva vašeg vozila do 20 %? Izborom pneumatika sa visokom ocenom potrošnje goriva dobićete veći doseg i smanjićete emisiju CO2. U zavisnosti od otpora kotrljanja pneumatika, potrošnja goriva kretaće se od klase A, što ukazuje na najbolju ekonomičnost goriva, sve do klase E, koja ukazuje na najgoru. Između klasa, potrošnja goriva povećava se za približno 0,1 litra na svakih 100 pređenih kilometara. Jednostavno rečeno, pneumatici koje štede gorivo zahtevaju manje energije za kotrljanje. Ovo na kraju rezultira sa manje utrošenog goriva, a smanjićete i svoj uticaj na životnu sredinu!

Ocena prianjanja na mokrom

„Prianjanje na mokrom“ je sposobnost pneumatika da se drži puta u mokrim uslovima. EU ocenjivanje se fokusira samo na jedan aspekt prianjanja na mokrom - performanse kočenja pneumatika na mokrom putu. Performanse se klasifikuju između klase A i klase E. Pneumatici sa visokom ocenom prianjanja na mokrom putu zaustavljaće se brže na mokrim putevima kada se pritisnu kočnice do kraja. U vanrednoj situaciji nekoliko metara može napraviti veliku razliku.

Napomena: Uvek bi trebalo da poštujete preporučeni zaustavni put u vožnji.

*Kada se meri prema testnim metodama utvrđenim Propisom EZ 1222/2009. Udaljenost kočenja može varirati u zavisnosti od uslova vožnje i drugih uticajnih faktora.

Ocena buke

EU ocene pneumatika takođe uzimaju u obzir spoljnu buku koju pneumatik stvara tokom vožnje. Izborom pneumatika sa dobrom ocenom buke možete smanjiti uticaj vaše vožnje na okolno okruženje. Nivo buke je sortiran u klasu A, B ili C. Buka kotrljanja pneumatika meri se u decibelima, a tačan broj je prikazan u donjem delu oznake. Pneumatici sa malim nivoom buke imaju između 67 i 71 dB. Najviši nivo pokazuje zvučne talase između 72 i 77 dB. Povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. Zapravo, razlika od 3dB udvostručuje količinu spoljne buke koju pneumatici proizvode.

Objašnjenje nove oznake EU pneumatika

Dostupne su nove informacije koje možete pronaći u ažuriranoj verziji o EU oznakama pneumatika. Ukratko, novi dizajn EU oznake pneumatika je sljedeći:

QR kôd:

Uključivanje QR koda omogućava lak pristup detaljima proizvoda u javnom delu baze podataka EU proizvoda. Kod se može skenirati i omogućava pristup podacima o proizvodu i evropskim oznakama pneumatika.

Identifikator tipa pneumatika:

Svaki pneumatik mora se identifikovati pomoću jedinstvene oznake pneumatika.

Ikona pneumatika za sneg:

Postoje dve nove opcije za uključivanje dodatne ikone. Ikona pneumatika za sneg pokazuje da li je pneumatik adekvatan za teške snežne uslove. Ima simbol planine sa tri vrha i pahuljicom snega (3PMSF) koji je utisnut u bočnu stranu takvih pneumatika. Piktogram se dodeljuje merenjem kočionog puta automobila od 25 mph na zbijenom snegu ili merenjem vučne sile pneumatika. Za kamion piktogram se dodeljuje merenjem performansi ubrzanja pneumatika. Opšti učinak prianjanja na snegu ispituje se u skladu sa Aneksom 7 UNECE Pravilnika br. 117. Propis detaljno opisuje faktore kao što su površina za ispitivanje, temperatura vazduha, vozilo za ispitivanje, opterećenje, pritisak, brzina i mnogi drugi.

Ikona pneumatika za led:

Druga nova ikona sadrži simbol ledenog stalagmita i ukazuje na to da pneumatik zimi ima kraći kočioni put na putevima prekrivenim ledom. Informacije o performansama prianjanja na ledu biće zasnovane na ISO standardu (ISO 19447), za koji se očekuje da će biti objavljen u julu 2021. godine. Za pneumatike koji ispunjavaju tehničke zahteve piktogram prianjanja za led biće uključen u novu EU oznaku pneumatika C1 (pneumatik za putnička vozila), a koja zadovoljava minimalne vrednosti indeksa prianjanja na ledu utvrđene u tom ISO standardu. Piktogram se daje merenjem kočionog puta automobila od 20 mph na čistom ledu. Standardi za pneumatike C2 i C3 tek treba da se definišu.

Pogledajte naše pneumatike

Kompanija Fulda u potpunosti podržava ove izmene Propisa o označavanju pneumatika i rado će pružiti svojim kupcima relevantnije informacije o parametrima pneumatika prilikom njihove kupovine. Čvrsto verujemo da je naša misija promocija pneumatika sa najboljom sigurnošću za potrošače koje štede gorivo i zalažu se za zaštitu životne sredine u celoj industriji pneumatika. Naši stručnjaci rado će vas savetovati u pogledu najsavršenijeg prilagođavanja pneumatika vašem automobilu i potrebama!

Rezime promena

  • Smanjen broj nivoa: Efikasnost potrošnje goriva i prianjanje na mokrom sada imaju 5 nivoa (od A do E) umesto ranijih 7
  • Spoljašnja buka kotrljanja se ocenjuje od A (najniži nivo buke) do C (najviši nivo buke)
  • Nova EU oznaka pneumatika ima i QR kod koji možete da skenirate i vidite detalje o proizvodu
  • Svaka oznaka pneumatika mora da sadrži jedinstven identifikator
  • Nova ikona pneumatika za sneg pokazuje da li je pneumatik adekvatan za teške snežne uslove
  • Nova ikona za prianjanje na ledu označava da li pneumatik C1 (pneumatik za putničke automobile) ispunjava minimalne vrednosti indeksa prianjanja na ledu koje su navedene u novom standardu ISO 19447