AB Lastik Etiketi

Yeni düzenlemeler nedir?

Lastiklerin etiketlenme şeklini değiştiren Yönetmelik (AB) 2020/740, Mayıs 2021'den itibaren yürürlüğe girmiştir. Lastik etiketinin anlamı ve lastik enerji dereceleriyle ilgili yenilikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Fulda, sektörde yeniliği desteklemek ve tüketicilerin lastikleri hakkında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için güncellenmiş lastik etiketi konusunda Avrupa Kurumları ile yakından çalışmıştır. Yeni AB lastik etiketinin, tüketicilerin lastik parametreleri hakkında daha ilgili ve benzer bilgiler elde etmelerine ve son kullanıcıların yeni lastikler satın alırken bilinçli bir seçim yapmalarına olanak tanıyacağını düşünüyoruz. Ayrıca yeni AB lastik etiketi, internet ortamında daha ayrıntılı bilgiler sunarak tüketicilerin ve profesyonellerin doğru seçim yapmasını kolaylaştırır. Sizin için hazırladığımız aşağıdaki bölümlerde lastik etiketi hakkında daha ayrıntılı bir açıklama bulabilirsiniz.

Eski ve yeni: AB lastik etiketlerinin karşılaştırması

AB lastik etiketi ve verimlilik sınıflarının tasarımı yenilenmiş ve yeni oluşturulan ölçek nedeniyle biraz değiştirilmiştir. Eski standart etiket yalnızca dönüş direnci, ıslak zeminde kavrama ve dış dönüş gürültüsüne ilişkin lastik sınıflarını gösteriyordu. Yeni AB lastik etiketi, karlı ve buzlu yol lartlarında lastik performansları hakkında ek bilgiler içerir. Islak zeminde yol tutuş ve dönüş direncine yönelik etiket sınıflarının ölçeği, artık 7 sınıf yerine 5 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflar, A'dan E'ye kadar harflendirilir. 

Yakıt verimi

Lastiklerin aracınızın yakıt tüketiminin %20'sine kadar sorumlu olabildiğini biliyor muydunuz? Yüksek yakıt verimi derecesine sahip lastikler seçmek, bir depo yakıt ile daha çok kilometre yapmanızı ve CO2 emisyonunu azaltmanızı sağlar. Dönüş direncine bağlı olarak lastiğin yakıt verimi, en iyi yakıt ekonomisini ifade eden A sınıfı ile en kötü yakıt ekonomisini ifade eden E sınıfı arasında değişir. Yakıt tüketimi, sınıflar arasında her 100 km'lik sürüş için yaklaşık 0,1 litre artar. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse yakıt verimi sağlayan lastikler dönerken daha az enerji harcar. Böylece daha az yakıt kullanılmasının yanı sıra çevre üzerindeki etkinizi azaltmış olursunuz!

Islak zeminde yol tutuş derecesi

"Islak zeminde yol tutuş", lastiğin ıslak zemin koşullarında yola tutunma yeteneğidir. AB derecelendirmesi, ıslak zeminde yol tutuş ile yalnızca lastiğin ıslak zeminde frenleme performansına odaklanır. Performans, A sınıfı ile E sınıfı arasında derecelendirilir. Yüksek derecede ıslak zeminde yol tutuşa sahip lastikler, ıslak yollarda tam fren uygulandığında daha kısa mesafede durur. ‘

Not: Sürüş sırasında tavsiye edilen durma mesafelerine her zaman uymalısınız.

*UNECE 117 Yönetmeliği'nde belirtilen test yöntemleri ile ölçüldüğünde. Frenleme mesafeleri, sürüş koşullarına ve diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. 

Ses seviyesi derecesi

AB lastik dereceleri, lastiğin sürüş sırasında çıkardığı dış ses seviyesini de dikkate alır. İyi bir ses seviyesine sahip lastik seçmek, sürüşünüzün çevreye olan etkisini azaltabilir. Ses seviyesi A, B veya C sınıfı olarak sınıflandırılır. Lastiğin dönüş gürültüsü desibel cinsinden ölçülür ve ölçülen sayı etiketin alt kısmında gösterilir. Düşük ses seviyeli lastikler, 67-71 dB'e sahiptir. En yüksek seviye, 72-77 dB'lik ses dalgaları oluşturur. Sadece birkaç desibellik bir artış, gürültü seviyelerinde büyük bir fark anlamına gelir. Aslında sadece 3 dB'lik bir artış, lastiğin ürettiği dış gürültüyü iki katına çıkarır.

Yeni AB lastik etiketinin açıklaması

AB lastik etiketinin güncellenmiş sürümünde yeni tasarlanmış bazı bilgiler bulunur. AB lastik etiketinin yeni tasarımı kısaca şu şekilde açıklanabilir:

QR kodu:

QR kodunun eklenmesi, AB ürün veri tabanının herkese açık bölümündeki ürün ayrıntılarına kolay erişim sağlar. Kod taranabilir. Böylece bu kodu kullanarak ürün bilgi formlarına ve Avrupa lastik etiketlerine erişim sağlayabilirsiniz.

Lastik tipi tanımlayıcı:

Her bir lastik ürünü, benzersiz bir lastik işaretiyle tanımlanmalıdır.

Karda yol tutuş sembolü:

Karda yol tutuş sembolü, lastiğin şiddetli kar koşulları için uygun olup olmadığını belirtir. Bu tip lastiklerin yanak kısmında üç tepeli dağ içinde kar tanesi sembolü (3PMSF) bulunur.  Karlı zeminde yol tutuş performansı genellikle UNECE Yönetmeliği No. 117 Ek 7'ye göre test edilir. Bu yönetmelik; test yüzeyi, hava sıcaklığı, test aracı, yük, basınç, hız ve daha birçok etmeni ayrıntılı olarak açıklar.

Buzda yol tutuş sembolü:

İkinci yeni simge, lastiğin kışı şartlarında buzla kaplı yollarda daha kısa fren mesafesi sağladığını gösteren bir buz dikiti sembolüne sahiptir. Buzlu zeminde yol tutuş performansıyla ilgili bilgiler, Temmuz 2021'de yayınlanması beklenen ISO standardını (ISO 19447) temel alacaktır. Teknik gereksinimleri karşılayan lastikler için buzlu zeminde yol tuutş sembolü, söz konusu ISO standardında belirtilen minimum buzlu zeminde kavrama endeksi değerlerini karşılayan C1 lastiğin (binek otomobil lastiği) yeni AB lastik etiketine eklenecektir. C2 ve C3 lastiklere yönelik standartlar henüz tanımlanmamıştır.

Lastiklerimize göz atın

Fulda, Lastik Etiketleme Düzenlemesi'nin bu revizyonlarını tamamen destekler ve lastik satın alırken tüketicilerine lastik parametreleri hakkında daha fazla bilgi sağlamaktan memnuniyet duyar. Görevimizin tüketicilere, bütün lastik sektöründe yakıt tasarrufu sağlayan ve çevreyi korumaya yardımcı olan en güvenilir lastikleri sunmak olduğuna inanıyoruz. Uzmanlarımız, aracınız ve ihtiyaçlarınız için en uygun lastikleri bulmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyar!

Değişikliklerin özeti

  • Azalan derece seviyeleri: Yakıt verimi ve ıslak zeminde yol tutuş artık 7 yerine 5 seviyede (A ile E arasında) sınıflandırılmıştır
  • Dış dönüş ses seviyesi, A (en düşük gürültü seviyesi) ile C (en yüksek gürültü seviyesi) arasında sınıflandırılmıştır
  • Yeni AB lastik etiketi, ürün ayrıntılarına erişmek için taranabilen bir QR kodu sağlar
  • Her lastiğin benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olması gerekir
  • Yeni karda yol tutuş sembolü, lastiğin şiddetli kar koşulları için uygun olup olmadığını belirtir
  • Yeni bir buzda yol tutuş sembolü, C1 lastiğin (binek otomobil lastiği), yeni ISO 19447 standardında belirtilen minimum buzlu zeminde yol tutuş endeksi değerlerini karşılayıp karşılamadığını gösterir