Kullanım Şartları

Genel Hükümler

1. “Genel Hükümler”, “Online Gizlilik Politikası” ve “Çerez Politikası”nı içeren bu kullanım şartları (“Şartlar”), www.fulda.com adresli websitenin (“Website“) gerçek kişi ziyaretçiler veya ticari işletmeler tarafından erişimini ve kullanımını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Website, kayıtlı ofisi Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Lüksemburg adresinde bulunan ve Lüksemburg Ticaret ve Şirketler Siciline B71.129 sicil numarasıyla kayıtlı bir şirket olan Goodyear Operations S.A. (bu metinde “Goodyear Operations” olarak anılacak ve bağlı şirketleriyle birlikte “Goodyear” olarak adlandırılacaktır) tarafından geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. 

 

2. Bu kullanım şartları Websiteye erişiminizi ve kullanımınızı ilgilendirmekte olup, Websiteye eriştiğinizde, Şartları açıkça kabul etmiş olursunuz. Online Gizlilik Politikasına erişmek için Online Gizlilik Politikası linkine. Kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Websiteyi kullanmayın.

 

3. Goodyear, Websiteyi ürünlerini ve ürünlerle ilgili açıklamaları sunmak için kullanmaktadır.

 

4. Kullanıcılar, Websitenin işleviyle ilgili şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir. Şikayetler aşağıdaki posta adresine gönderilebilir: Goodyear Operations S.A., Commercial Marketing Department, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, Luxembourg veya Bize ulaşın linkinden erişilebilecek olan iletişim formu kullanılabilir. Goodyear, şikayetlere zamanında yanıt vermek için gayret gösterecektir.

 

5. Websitesi, Goodyear hakkında finansal veya yatırım bilgileri içeren linkler de dahil olmak üzere üçüncü taraf websitelere veya kaynaklara linkler verebilecektir. Goodyear, üçüncü taraf linkleri yalnızca işinizi kolaylaştırmak için sunmaktadır ve Websitesinden link verilen ya da Websitesine link veren üçüncü taraf websitelerin içeriklerinden sorumlu değildir. Websiteden herhangi bir üçüncü taraf websitesine yönlendiren linkler, Goodyear’ın ilgili siteyi onayladığı, doğruladığı veya tavsiye ettiği anlamına gelmemektedir. Goodyear, üçüncü taraf websitelerin içeriğinin doğruluğu, hukuka uygunluğu, güvenilirliği ya da geçerliliği konusunda açık ya da örtülü her türlü garantiyi reddetmektedir. Söz konusu üçüncü taraf websitelere erişmeye karar vermeniz halinde, tüm riskin tarafınıza ait olduğunu kabul etmiş olursunuz.

 

6. Aksi belirtilmedikçe, Website ve Sitelerin bir parçası olarak kullanılan ticari markalar, görseller, çizimler, tasarımlar, butonlar, ikonlar, logolar, fotoğraflar, dijital yüklemeler ve yazılı ve diğer materyaller dahil olmak üzere tüm materyaller (birlikte, “İçerik”), mülkiyet, kontrolü ya da lisansı Goodyear’a ait olan fikri mülkiyet unsurlarıdır. Websiteyle ya da herhangi bir İçerikle ilgili çoğaltma, ters mühendislik, aktarım, kaynak kodu oluşturma, modifikasyon veya türev eserler üretme faaliyetlerinde bulunmanız yasaktır. Bu Websitede yer alan hiçbir husus, Goodyear’ın önceden yazılı izni alınmaksızın, ima ya da itiraz hakkının reddi yoluyla veya başka şekillerde, Websitede gösterilen fikri mülkiyet unsurlarının kullanımı için bir lisans veya hak tanındığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar, Goodyear ve/veya üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından saklı tutulmaktadır.

 

7. Website ve Websitede yer alan tüm İçerikler, bilgiler, hizmetler ve ürünler, hiçbir garanti söz konusu olmaksızın, “olduğu gibi” sunulmaktadır. Websiteyi kullanmanızla ilgili tüm risklerin münhasıran size ait olduğunu ve Websiteye erişiminiz, göz atmanız ya da kullanmanız veya Website’den herhangi bir materyal, veri, metin ya da görsel indirmeniz ya da kullanmanız neticesinde bilgisayar sisteminizde veya aksesuarlarında meydana gelebilecek her türlü zarardan ya da veri kaybından münhasıran sorumlu olacağınızı ve Goodyear’ın Websiteyi kullanmanızla ilgili herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Goodyear (i) Websitenin ihtiyaçlarınıza yanıt vereceği; (ii) Websiteye erişimin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak sağlanacağı; (iii) Websitenin kullanılmasıyla elde edilebilecek sonuçların doğru veya güvenilir olacağı; (iv) Website aracılığıyla veya Websiteyi kullanmanızla bağlantılı olarak satın alacağınız ürünlerin, hizmetlerin, bilgilerin veya diğer materyallerin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağı; (v) Websitedeki hataların düzeltileceği veya (vi) Websitenin veya sunulan hizmetlerin virüs ya da diğer zararlı komponentleri içermediği konusunda hiçbir garanti vermemektedir.

 

8. Goodyear herhangi bir zarardan haberdar edilmiş olsa dahi, hiçbir şart altında kar, kullanım, veri ya da diğer maddi olmayan unsurların kaybından kaynaklanan zararlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla sözleşme, ihmal, kusursuz sorumluluk, haksız fiil ya da başka bir teori kapsamında meydana gelen doğrudan, dolaylı, arızi, sonuçsal, özel, cezai veya manevi zararlardan sorumlu olmayacaktır. Özellikle ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Goodyear, Websitenin kullanılmasından ya da kullanılamamasından veya Goodyear ya da bir başkası tarafından Websitede yayınlanan herhangi bir İçerikten kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Goodyear, herhangi bir mesaj panosunda gösterilen, yüklenen, yayınlanan ya da başka bir şekilde Website aracılığıyla sunulan kullanıcılara ait içeriklerin doğruluğunu veya güvenilirliğini onaylamamakta veya bu konuda bir beyanda bulunmamaktadır ve kullanıcıların oluşturdukları içeriklerden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, bu paragrafta yer verilen hiçbir husus, Goodyear ürünleri için standart olarak sunulan münferit ürün garantilerini etkileyecek şekilde yorumlanmayacaktır. 

 

9. Websiteden veya İçeriğinden memnun kalmadığınız takdirde tek çözüm yolunuz Websiteyi kullanmamak olacaktır. Bazı ülkelerin kanunları belirli zararlar için istisna ya da sorumluluğun sınırlandırılması şeklinde uygulamalara izin vermediğinden, yukarıda belirtilen sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.  

 

10. Şartlarda yer verilmeyen tüm hususlar, Goodyear Operations’ın kayıtlı ofisinin bulunduğu Lüksemburg kanunlarına tabidir. Bu kullanım Şartlarından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlık, Goodyear Operations’ın kayıtlı ofisinin tabi olduğu Lüksemburg mahkemelerinin münhasır yargı yetkisi dahilinde çözümlenecektir.