Oikean rengaspaineen ylläpitäminen

Suositellun ilmanpainetason säilyttäminen renkaissa pidentää niiden käyttöikää, parantaa käsiteltävyyttä ja jarrutusta sekä pienentää polttoaineenkulutusta. Sen vuoksi paineiden säännöllinen tarkistaminen on hyvä tapa.

Kaikki renkaat tyhjenevät: yleensä ilman poistumisnopeus on noin 0,069 baaria tai 1 pauna neliötuumalla (psi) kuukaudessa. Tämä voi tapahtua vielä nopeammin, jos ajat paljon pitkiä matkoja tai ajat epätasaisilla tienpinnoilla ja painavilla kuormilla. Myös korkea lämpötila nopeuttaa tyhjenemistä. Suosittelemme, että tarkistat renkaidesi paineen kuukausittain ja tutkit samalla kulutuspinnat. Löydät oikean paineen auton käyttöoppaasta ja jokaisen renkaan kyljestä.

Renkaiden on aina oltava viileät, kun tarkistat niiden paineen – ajaminen kuumentaa renkaita ja laajentaa niiden sisällä olevaa ilmaa, mikä voi johtaa vääriin lukemiin.

Rengaspaineen tarkistaminen 

  1. Käytä huoltoaseman ilmakompressorin painemittaria tai hanki mittari autoliikkeestä.
  2. Etsi renkaan venttiili ja avaa suojus.
  3. Paina mittari venttiiliin, jolloin kuuluu lyhyt suhaus ja mittarin pitäisi näyttää lukema.
  4. Vertaa mittarin painelukemaa renkaalle suositeltuun bar- tai psi-lukemaan.
  5. Lisää tai vähennä ilmaa tarpeen mukaan.
  6. Tarkista ja säädä uudelleen, kunnes paine on suositellulla tasolla.
  7. Aseta venttiilien suojukset takaisin. 
  8. Toista kaikille neljälle renkaalle. Jos havaitset liiallista tai epätavallista paineen laskua, rengas voi vuotaa. Ota yhteys ammattilaiseen.

Jos havaitset liiallista tai epätavallista paineen laskua, rengas voi vuotaa. Ota yhteys ammattilaiseen.