Norway NO
Bytt land

Forstå dekket

Lese av dekket

Sidevegg på Fulda-dekk

Lese av dekket

All den viktige informasjonen du trenger å vite om dekket, er trykket på sideveggen.

Denne informasjonen vil hjelpe deg med å vedlikeholde dekkene, og å velge nye når det er på tide å bytte.

Veiledningen vår vil hjelpe deg med å forstå hva de ulike tallene og bokstavene betyr.

Bredde på Fulda-dekk

Dekkbredde

Dekkbredden fra sidevegg til sidevegg, målt i millimeter.

Sidevegg på Fulda-dekk

Dekktype

Dersom du ser bokstaven "P" eller ingen bokstav i det hele tatt, vil dette vise til dekk for personbiler.

Profilforhold for Fulda-dekk

Sideforhold

Dette tallet er en prosentandel som angir forholdet mellom dekkets bredde og tverrsnitt. I vårt eksempel vil du se et dekk med et sideforhold på 65, noe som betyr at dekkets høyde er 65 % av bredden.

Fulda-dekkonstruksjon – radial

Konstruksjon

Bokstaven "R" viser til et radialdekk. Nesten hvert eneste dekk som blir produsert nå til dags havner i denne kategorien

Diameter på Fulda-dekk

Hjuldiameter

Hjulets bredde fra side til side.

Belastningsindeksen til dekket forteller deg hva som er dets maksimale lasteevne

Belastningsindeks

Belastningsindeksen til dekket forteller deg hva som er dets maksimale lasteevne. Det er viktig å velge reservedekk som er i samsvar med produsentens anbefalinger.

Belastningsrangering og hastighetsrangering bør ses på samlet når du velger et dekk Du finner belastningsrangeringen på sideveggen, like ved siden av diameterangivelsen.

Hastighetsrangeringen viser til den maksimale hastigheten et dekk tåler.

Hastighetsrangering

Hastighetsrangeringen er den maksimalt tillatte hastigheten for et dekk med riktig lufttrykk og i bruk med last.

Du finner hastighetsrangeringen til dekkene trykket på sideveggen, og angitt med en bokstav. For eksempel vil et dekk med en hastighetsrangering på V ha en maksimumshastighet på 240 km/t.

Når det kjøpes inn reservedekk, er det helt essensielt at hastighetsrangeringen stemmer overens med hastighetsegenskapene til kjøretøyet.

Sjekk ut den maksimalt tillatte hastigheten ved å føre opp hastighetsindeksen i applikasjonen.

Sidevegg på Fulda-dekk

Godkjenningsmerke og -nummer for ECE

De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (U.N.E.C.E.) har etablert standarder for pneumatiske dekk. Dette merket og nummeret viser at dekket er i samsvar med disse standardene.

Sidevegg på Fulda-dekk

Informasjon om dekkets lufttrykk

Informasjon om dekkets lufttrykk: Dekket har et maksimalt lufttrykk. Det er viktig å være klar over dette når du sjekker dekkets lufttrykk. Du bør også sørge for å sjekke håndboken for informasjon om hva som er riktig lufttrykk for dekket og kjøretøyet.

Sidevegg på Fulda-dekk

Slitebanefølere

Plasseringen til slitebanefølerne vises med bokstavene "TWI".
Det er viktig at slitebanen er tilstrekkelig dyp. Den bør minst oppfylle EUs rettslige minimumskrav på 1,6 mm. Gjør det til en vane å sjekk disse indikatorene ofte.

Sidevegg på Fulda-dekk

Produksjonsdato

Denne firesifrede koden viser uken og året da dekket ble produsert.