EU-dekkmerke – oversikt

Fra mai 2021 gjelder forordning (EU) 2020/740, som endrer måten dekk merkes på. Finn ut mer om betydningen av dekketiketten og hva som er nytt med tanke på dekkenes energivurdering.

Goodyear har samarbeidet tett med EU-institusjonene på det oppdaterte dekkmerket for å fremme innovasjon i bransjen og hjelpe forbrukerne med å ta mer informerte beslutninger om dekkene sine. Vi mener at den nye EU-dekketiketten vil gi forbrukerne mer relevant og sammenlignbar informasjon om dekkparametre og gi sluttbrukerne muligheten til gjøre et smart valg når de kjøper nye dekk. Den nye EU-dekketiketten gir også mer detaljert informasjon på Internett – det gjør det enklere for forbrukere og fagfolk å velge riktig. Vi laget en mer detaljert forklaring av dekktyper for deg i de følgende avsnittene.

EUs dekketikett og effektivitetsklasser kommer i et nytt design og endres litt på grunn av en nyutformet skala. Den tidligere standardetiketten viste bare dekklasser med hensyn til rullemotstand, våtgrep og eksternt rullestøy. Den nye EU-dekketiketten inneholder tilleggsinformasjon om dekkenes ytelse i snø- og isvær. Skalaen for etikettklassen for våtgrep og rullemotstand har nå 5 klasser i stedet for 7, merket med bokstavene A til E.

Drivstoffeffektivitet er et mål på dekkets rullemotstand. Et dekk med lav rullemotstand er mer drivstoffeffektivt ettersom det ruller lettere. Drivstoffeffektivitet rangeres fra A (høyeste rangering) til E (laveste rangering).

Visste du at dekk står for opptil 20 % av bilens drivstofforbruk? Hvis du velger dekk med høy drivstoffeffekt, vil du få flere kilometer ut av en tank og lavere CO2-utslipp. Avhengig av dekkenes rullemotstand, varierer drivstoffeffektiviteten fra klasse A, noe som indikerer den beste drivstofføkonomien, til klasse E, noe som gir den verste drivstofføkonomien. Mellom klassene øker drivstofforbruket med omtrent 0,1 liter for hver 100 km kjøring. Enkelt sagt, drivstoffeffektive dekk krever mindre energi for å rulle. Dette betyr at du bruker mindre drivstoff, og du reduserer også miljøpåvirkningen!

Våtgrepet måler dekkets bremseegenskaper på vått underlag. Våtgrepet angis med bokstavkoder fra A (høyeste karakter) til E (laveste karakter).

«Våtgrep» er dekkets evne til å forholde seg til veien under våte forhold. EU-klassifiseringen fokuserer bare på ett aspekt ved våtgrepet – dekkets bremsekraft under våte forhold. Ytelsen er gradert mellom dekk i klasse A og klasse E. Dekk med et høyt våtgrep vil stoppe raskere på våte veier når man bremser fullt. I en nødsituasjon kan en meter til eller fra ha alt å si.

Merk: Ikke kjør fortere enn at du kan stoppe bilen innenfor den anbefalte bremselengden.

* Når målt i henhold til de testmetodene som er fastsatt i forordning UNECE 117. Bremselengden kan variere i henhold til kjøreforholdene og andre påvirkende faktorer. 

Ekstern støy. Den utvendige støyen som genereres av dekket, målt i desibel. Støynivået er klassifisert fra A (stille) til C (støyende).

EUs dekkvurderinger tar også hensyn til den eksterne støyen som et dekk genererer under kjøring. Ved å velge et dekk med en god støyvurdering, kan du redusere effekten kjøringen din har på det omkringliggende miljøet. Støynivået fordeles i klasse A, B eller C. Dekkets rullestøy måles i desibel, og det nøyaktige tallet vises i den nederste delen av merket. Dekk med lavt støynivå har mellom 67 og 71 dB. Det høyeste nivået viser lydbølger på mellom 72 og 77 dB. En økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell i støynivå. En forskjell på 3 dB dobler faktisk mengden ekstern støy som et dekk produserer.