Forstå dekket

Lese av dekket

Produksjonsdato

Denne firesifrede koden viser uken og året da dekket ble produsert.