Forstå dekket

Ta vare på dekkene

Ved å praktisere grundig pleie av dekkene fra Fulda, vil de fortsette å prestere frem til den dagen du skifter dem ut.

Dekkene slites ut gradvis så det er ikke alltid så lett å vite når de blir såpass slitt at det går utover sikkerheten. Ved å fokusere på disse faktorene, samt gjennomføre jevnlige inspeksjoner og vedlikehold, vil du kunne overvåke dekkenes slitasje og oppdage feil før de blir et problem.

Snakk med forhandleren dersom du opplever vanskeligheter forbundet med å svinge, bremse eller håndtere kjøretøyet på våte veibaner, eller også dersom du registrerer omfattende vibrasjoner. Dette kan være et godt tidspunkt å rotere, balansere eller justere, eller så trenger du kanskje et ekstra sett.

Du kan utføre noe vedlikehold av dekket på egen hånd, men det er viktig å vite når man bør la fagfolk påta seg oppgaven. Du finner nyttige råd om vedlikehold av dekk nedenfor.

Sørg for å gjøre det til en vane at lufttrykket kontrolleres: Det å opprettholde riktig lufttrykk i dekket er helt nødvendig for å oppnå best mulig ytelse fra dekket. I dette avsnittet forklarer vi hvorfor riktig lufttrykk gir tryggere kjøring, og bidrar til at dekkene får en lengre levetid.

Rotasjon av dekkene: Dekkene bør roteres etter hver 10 000 til 12 000 kilometer (eller hvert halvår) for å sikre jevn slitasje. Her forklarer vi hva du må gjøre.

 

Foreta en inspeksjon av slitebanene jevnlig: Vær forebyggende med tanke på dekkets tilstand ved å utføre jevnlige kontroller av slitebanemønsteret. I dette avsnittet går vi sammen med deg gjennom hva noen slitebanemønstre betyr, og hjelper deg med å avgjøre om det er på tide å ringe til en fagmann.

Dekkskift: Jevnlig inspeksjon og vedlikehold av dekkene vil forlenge levetiden, men alle dekk vil til slutt bli slitte. Finn ut når du må bytte dekkene.