Viktig

Advarsel: Bruksvilkår og betingelser for TyreManager System

Dette er for å informere deg om at følgende anbefalte kombinasjoner av visse dekk og felger bare er for bruk på kjøretøy som er registrert i Tyskland, og at det kan finnes andre regler for andre land. Det finnes en mulighet for at dataene og tabellene nedenfor ikke gjenspeiler den aller siste informasjonen som er tilgjengelig på brukstidspunktet. Selv om vi har utøvd den største forsiktighet, kan informasjonen nedenfor fremdeles inneholde feil. Spesifikasjoner og data bør kontrolleres opp mot produsentens anbefalinger før montering av felger og dekk.

Av denne årsak kan vi ikke påta oss ansvar for, eller på noen måte garantere for at den oppgitte informasjonen er fullstendig eller fullstendig oppdatert.

Ja, jeg aksepterer disse vilkårene
Nei, jeg samtykker ikke