Norway NO
Bytt land

EU-DEKKMERKE – OVERSIKT

EUs nye dekkmerking ligner på energietiketten man finner på hvitevarer og gjør det enkelt å vurdere viktige sikkerhets- og miljøaspekter ved et dekk. Klikk på koblingene under for å finne ut mer.

Dekkmerkeinformasjon

EUs dekkmerke vil vises som et klistremerke på alle nye dekk fra november 2012. Alle forhandlere plikter å oppgi denne informasjonen. EU-rangeringen for de forskjellige Fulda-dekkene er i tillegg tilgjengelig på nettstedet vårt.

De viste verdiene er bare ment som referanse. Verdiene for bestemte dekkserier/-dimensjoner kan variere.

Så mye som 20 % av drivstofforbruket er relatert til dekkets rullemotstand. Dette er motstanden dekket får når det møter bakken. Et lettrullende dekk krever mindre drivstoff, ettersom en mindre mengde energi kastes bort på friksjon og varme.

Drivstoffeffektivitet rangeres i 7 ulike kategorier, fra A (mest drivstoffeffektive kategori) til G (minst drivstoffeffektive kategori). Kategorien D brukes ikke for personbiler.

Fordeler

Forskjellen i drivstofforbruk mellom en bil med et A-rangert dekk og en bil med et G-rangert dekk kan være opptil 7,5 %. Det kan oversettes til besparelser på mer enn 300 euro i løpet av dekkenes levetid.* Ved å velge drivstoffeffektive dekk, vil du også være med på å redusere skadelige utslipp av CO2.

Andre faktorer som påvirker drivstofforbruket

For å sikre optimal drivstoffeffektivitet må du passe på at dekkene har riktig lufttrykk. Lavt dekktrykk øker rullemotstanden og reduserer våtgrepet. Vekten på kjøretøyet og din personlige kjørestil kan også ha mye å si. Du kan redusere drivstofforbruket betydelig ved å kjøre mer energieffektivt (øko-kjøring).

* Basert på et gjennomsnittlig forbruk på 0,8 l/mil, en drivstoffpris på 1,50 euro/liter, og en gjennomsnittlig dekkjørelengde på 35 000 km

Våtgrep er en viktig faktor når du kjøper nye dekk. EUs rangering bestemmes ved å måle dekkets bremselengde på vått underlag.

Våtgrepet angis med bokstavkoder fra A (kortest bremselengde) til F (lengst bremselengde).

Rangeringene D og G brukes ikke for personbiler.

Hvorfor er det viktig å ha godt våtgrep?

Et par meter kan utgjøre hele forskjellen i en nødssituasjon. Et sett dekk med A-rangering vil stoppe 30 % kortere enn et sett med F-rangerte dekk. For en personbil der bremsene brukes for fullt fra 80 km/t, vil bremselengden bli 18 m kortere.*

Merk: Ikke kjør fortere enn at du kan stoppe kjøretøyet innenfor den anbefalte bremselengden.

* Når målt i henhold til de testmetodene som er fastsatt i forordning EC 1222/2009. Bremselengden kan variere i henhold til kjøreforholdene og andre påvirkende faktorer.

Dekk genererer en del av bilens støy når den kjører. Å kjøpe dekk med god støyrangering vil redusere virkningen av kjøringen din på miljøet rundt deg.

Dekkets utvendige støynivå vises som en desibelverdi. Lydbølgeikonene angir om dekkstøyen er under eller over de kommende europeiske grenseverdiene.

  • 1 svart bølge: Stille (3 dB eller mer under den kommende europeiske grensen)
  • 2 svarte bølger: Moderat (mellom den kommende europeiske grensen og 3 dB under)
  • 3 svarte bølger: Støyende (over den kommende europeiske grensen)
Desibelene har noe å si

En økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell i støynivå. Faktisk betyr en forskjell på 3 dB en dobling av mengden støy som dekket produserer.