Slovakia SK
Zmeniť krajinu

ŠTÍTOK EÚ NA OZNAČENIE PNEUMATÍK – PREHĽAD

Podobne ako energetický štítok nachádzajúci sa na kuchynskom zariadení, aj nový štítok EÚ na označenie pneumatík zjednodušuje zhodnotenie pneumatiky v dôležitých aspektoch bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie. Ďalšie informácie získate kliknutím na odkazy.

Zobrazenie informácií na štítku pneumatiky

Štítok EÚ na označenie pneumatík sa zobrazí ako nálepka na všetkých pneumatikách od novembra 2012. Všetci predajcovia sú povinní poskytnúť tieto informácie. Môžete si tiež pozrieť hodnotenia EÚ pre každú pneumatiku Fulda na našej webovej lokalite.

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.

Až 20 % spotreby paliva súvisí s valivým odporom pneumatík. Ide o odpor, ktorý vzniká dotykom pneumatík so zemou. Pneumatika s ľahkým otáčaním spotrebuje menej paliva, pretože sa vyvinie menej energie pri trení a prehrievaní.

Na hodnotenie úspory paliva sa používa sedem kategórií v rozsahu od A (najúspornejšia kategória) do G (najmenšia úspora paliva). Kategória D sa nepoužíva pre osobné vozidlá.

Výhody

Rozdiel v spotrebe paliva medzi pneumatikami automobilov s hodnotením kategórie A a G môže byť až 7,5 %. Inými slovami to znamená ušetrenie nákladov o viac ako 300 eur počas životnosti pneumatík.* Výberom pneumatík umožňujúcich úsporu paliva zároveň znižujete škodlivé emisie CO2.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce úsporu paliva

V rámci dosahovania úspory paliva sa uistite, že sú vaše pneumatiky správne nahustené. Nízky tlak v pneumatikách zvyšuje valivý odpor a ovplyvňuje priľnavosť na mokrom povrchu. Hmotnosť vášho vozidla a osobný štýl jazdy môžu tiež výrazne ovplyvniť spotrebu. Energeticky účinná jazda, alebo „ekojazda“, môže významne znížiť vašu spotrebu paliva.

* Vychádza z priemernej spotreby 8 litrov/100 km, ceny paliva 1,50 eur/liter a priemernej kilometrovej životnosti pneumatiky 35 000 km

Pri zakúpení nových pneumatík je dôležité zvážiť ich priľnavosť v mokrých podmienkach. Hodnotenie EÚ sa určuje meraním brzdnej dráhy pneumatiky na mokrom povrchu.

Priľnavosť v mokrých podmienkach sa hodnotí kategóriami od A (kategória s najkratšou brzdnou dráhou) po F (kategória s najdlhšou brzdnou dráhou).

Hodnotenia zaradením do kategórií D a G sa nepoužívajú pre osobné vozidlá.

Prečo záleží na hodnotení priľnavosti v mokrých podmienkach

Niekoľko metrov môže znamenať rozhodujúci rozdiel v núdzovej situácii. Séria pneumatík kategórie A zastaví na dráhe o 30 % kratšej než sada pneumatík kategórie F. V prípade osobného vozidla pri použití maximálneho brzdného účinku to znamená o 18 metrov kratšiu brzdnú dráhu.*

Poznámka: Pri jazde by ste mali vždy dodržiavať odporúčané brzdné vzdialenosti.

* Meranie prebieha podľa testovacích metód stanovených v smernici EC 1222/2009. Brzdná dráha sa môže líšiť podľa podmienok riadenia a iných ovplyvňujúcich faktorov.

Pneumatiky vytvárajú časť vonkajšieho hluku vášho vozidla. Zakúpením pneumatík s dobrým hodnotením hluku sa zníži vplyv jazdy na životné prostredie.

Úroveň vonkajšieho hluku pneumatiky sa zobrazuje ako číselná hodnota v decibeloch. Ikony zvukových vĺn označujú, či je hluk pneumatiky nad alebo pod úrovňou pripravovaných limitov EÚ.

  • 1 čierna vlna: tiché (3 dB alebo nižšie pod úrovňou budúceho európskeho limitu)
  • 2 čierne vlny: stredne hlučné (medzi úrovňou budúceho európskeho limitu a hodnotou 3 dB)
  • 3 čierne vlny: hlučné (nad úrovňou budúceho európskeho limitu)
Na decibeloch záleží

Nárast hluku len o niekoľko decibelov predstavuje veľký rozdiel v rámci úrovne hluku. V skutočnosti rozdiel o 3 dB až dvojnásobne zvyšuje hluk, ktorý pneumatika vytvorí.