Štítok EÚ na označenie pneumatík – prehľad

Od mája 2021 platí nariadenie (EÚ) 2020/740, ktorým sa mení spôsob označovania pneumatík. Zistite viac o význame štítku pneumatík a čo je nové v oblasti energetických kategórií pneumatík.

Spoločnosť Goodyear úzko spolupracovala s európskymi inštitúciami na aktualizácii štítku pneumatík s cieľom podporiť inovácie v tomto odvetví a pomôcť spotrebiteľom prijímať informovanejšie rozhodnutia o svojich pneumatikách. Sme presvedčení, že nový štítok pneumatík v EÚ umožní spotrebiteľom získať relevantnejšie a porovnateľné informácie o parametroch pneumatík, ktoré pomôžu koncovým používateľom rozhodnúť sa na základe dôveryhodných informácií. Nový štítok pneumatík v EÚ tiež poskytuje podrobnejšie informácie dostupné online, vďaka čomu spotrebitelia a odborníci môžu ľahšie prijať správne rozhodnutie. V nasledujúcich častiach sme pre vás pripravili podrobnejšie vysvetlenie štítkov pneumatík.

Štítok pneumatík v EÚ a triedy úspornosti majú nový dizajn a sú mierne zmenené, pretože sa vytvorila nová stupnica. Na predchádzajúcom štandardnom štítku boli uvedené triedy pneumatík týkajúce sa valivého odporu, priľnavosti v mokrých podmienkach a vonkajšieho valivého hluku. Nový štítok EÚ obsahuje ďalšie informácie o vlastnostiach pneumatík na snehu a na ľade. Stupnica tried označení pre priľnavosť a valivý odpor za mokra nemá teraz 7, ale 5 tried, ktoré sú označené písmenami A až E.

Palivová úspornosť. Palivová úspornosť je miera valivého odporu pneumatiky. Pneumatika s nízkym valivým odporom účinnejšie využíva palivo, pretože vyžaduje menej energie na valivý pohyb. Palivová úspornosť sa hodnotí zaradením do kategórie A (najvyššie hodnotenie) až E (najnižšie hodnotenie).

Vedeli ste, že pneumatiky ovplyvňujú až 20 % spotreby paliva vo vozidle? Výberom pneumatík s vysokou palivovou úspornosťou vyťažíte z natankovanej nádrže kilometre navyše a znížite produkciu emisií CO2. V závislosti od valivého odporu pneumatiky sa jej palivová úspornosť bude zaraďovať od triedy A, ktorá znamená najlepšiu spotrebu paliva, až po triedu E, v ktorej sa dosahuje najhoršia spotreba paliva. Medzi jednotlivými triedami sa spotreba paliva zvyšuje približne o 0,1 litra na každých 100 km jazdy. Jednoducho povedané, pneumatiky, ktoré umožňujú úsporu paliva, spotrebúvajú menej energie na otáčanie. To sa v konečnom dôsledku premietne do menšieho množstva použitého paliva a zníži sa aj váš vplyv na životné prostredie!

Priľnavosť v mokrých podmienkach je miera brzdnej schopnosti pneumatiky na mokrých vozovkách. Priľnavosť v mokrých podmienkach sa hodnotí zaradením do kategórie A (najvyššie hodnotenie) až E (najnižšie hodnotenie).

Priľnavosť v mokrých podmienkach je schopnosť pneumatiky priľnúť k vozovke v mokrých podmienkach. Hodnotenie EÚ sa zameriava len na jeden aspekt priľnavosti v mokrých podmienkach – brzdné vlastnosti pneumatiky v mokrých podmienkach. Tieto vlastnosti sú odstupňované v triedach A až E. Pneumatiky s vysokou priľnavosťou v mokrých podmienkach rýchlejšie zastavia na mokrých cestách, keď brzdíte naplno. V núdzových situáciách môže byť veľmi dôležitých aj niekoľko metrov. 

 

Poznámka: Pri jazde by ste mali vždy dodržiavať odporúčané brzdné vzdialenosti.

 

* Meranie prebieha podľa testovacích metód stanovených v smernici UNECE 117. Brzdná dráha sa môže líšiť podľa podmienok riadenia a iných ovplyvňujúcich faktorov. 

Vonkajší hluk. Vonkajší hluk vytváraný pneumatikou, meraný v decibeloch. Trieda hluku sa hodnotí zaradením do kategórie A (tichá) až C (hlučná).

Pri hodnotení hluku v EÚ sa zohľadňuje aj vonkajší hluk, ktorý pneumatika vytvára počas jazdy. Výberom pneumatiky s vysokým hodnotením môžete znížiť vplyv vašej jazdy na okolité prostredie. Hladina hluku sa zaraďuje do triedy A, B alebo C. Valivý hluk pneumatiky sa meria v decibeloch a presné číslo je uvedené v spodnej časti štítka. Pneumatiky s nízkou hladinou hluku majú 67 až 71 dB. Najvyššia úroveň vykazuje zvukové vlny v rozsahu 72 až 77 dB. Nárast hluku len o niekoľko decibelov predstavuje veľký rozdiel v úrovni hluku. Rozdiel v hluku len 3 dB v skutočnosti až dvojnásobne zvyšuje úroveň vonkajšieho hluku, ktorý pneumatika vytvára.