Kritériá kvality

Čo to znamená?

Ale pre nás – to nestačí

Spoločnosť Fulda verí, že štítok EÚ na označenie pneumatík pomáha spotrebiteľom uskutočniť informovaný výber pri kúpe nových pneumatík. Preto sme spolupracovali s úradníkmi EÚ pri vypracovaní štítku pred jeho zavedením.

Ceníme si aj prínos nezávislých testovacích inštitúcií a organizácií a rešpektujeme ich objektívne posudky na naše výrobky. Veríme, že budú užitočné pre zákazníkov pri uskutočňovaní informovaného výberu. Preto popri rozširovaní informácií o našich pneumatikách na letákoch a na internete, zverejňujeme aj výsledky testov.