Sjekk slitebanen på dekket

Regelmessig kontroll av slitebanen er en sentral del av kjøretøyets vedlikehold. Ujevnt slitasje, skader og andre synlige endringer kan være en indikasjon på potensielle problemer hos dekkene eller kjøretøyet. Jo raskere du legger merke til mulige problemer, desto raskere kan en fagmann hjelpe deg. Du bør minst en gang i måneden foreta en inspeksjon av alle de fire dekkene, samt før og etter lengre kjøreturer.

Du kan se skinnene for slitebanen: Dekkene har skinner av hard gummi som bare blir synlige når slitebanen hos dekket har blitt slitt ned utover det som er trygt. Du bør kjøpe nye dekk straks du får øye på skinnene. Du finner ut hvor slitebanefølerne befinner seg ved å se på sideveggen.

Du oppdager fremmedelementer som har satt seg fast i slitebanen: Små objekter kan bli sittende fast i slitebanen. De gjør ikke alltid noen skade, men de bør tas på alvor. Dersom de sitter fast i rillen, må du passe på å fjerne dem forsiktig. Men dersom det ser ut som noe har trengt gjennom gummien, lar du det være og oppsøker et verksted hvor fagfolk kan hjelpe deg.

Dekkene er slitte midt på slitebanen: Omfattende slitasje midt på dekkets slitebane kan være et tegn på for høyt lufttrykk: Ved å ha for mye luft i dekkene kan risikoen for en punktering øke. Det er viktig at dekkets lufttrykk er i samsvar med produsentens anbefalinger. Ta i bruk en trykkmåler og slipp ut luft til det anbefalte nivået nås.

Dekkene har ikke jevn slitasje: Ettersom fronten av kjøretøyet står for det meste av styringen, vil framhjulene bli fortere slitt enn bakhjulene. Men dersom du mener at for- eller bakhjulene blir fortere slitt enn de burde, så lønner det seg å la en fagmann sjekke fjæringen. Dersom dekkets slitasje er større på den ene siden av kjøretøyet, må du finne ut om du trenger å foreta en justering.

Dekkmønsterdybden viser omfattende slitasje av slitebanen: Det er en god idé å kjøpe en billig måler av slitebanedybde, for å sikre at dekkene oppfyller lovens minimumskrav. I henhold til EUs regelverk må et dekk ha en slitebanedybde på minst 1,6 mm rundt omkretsen for å bli ansett trygt å kjøre på. Fulda anbefaler at det opprettholdes en dybde på minst 4 mm på vinterdekk. Når slitebanen sjekkes, skal både innsiden og utsiden av slitebanen måles.

Du oppdager omfattende slitasje på utsiden av dekket: Slitasjemønsteret på dekket kan peke på problemer med lufttrykket. Dersom du ser at dekket er slitt på kantene, bør du kontrollere lufttrykket og foreta en inspeksjon for å få øye på mulig lekkasje. Dekk mister luft på naturlig vis (og dobbelt så raskt i sommervarmen), men dersom du kjører på dekk med for lavt lufttrykk, så forbruker du mer drivstoff og øker risikoen for ulykker. Dersom du oppdager at bare forhjulene har slitte kanter, så kan det bety at du kjører for raskt rundt hjørner og i svinger.

Ujevn slitasje på slitebanen hos et enkelt dekk: Slitebanemønsteret kan iblant avsløre problemer med kjøretøyet. Ujevn slitasje eller nakne områder kan innebære at det er på tide å balansere eller justere dekket. Nakne områder kan også være et tegn på slitte støtdempere. Dersom du legger merke til slitasje av denne typen, bør du dra til en forhandler eller et verksted for å innhente en diagnose.

Dekkets kanter har et sagtannet mønster: Dette er enda et tegn på at du kanskje trenger å foreta en justering. Dersom det ser ut som sagtenner eller fjær rundt dekkets kanter, er det ofte forårsaket av skrubbing mot veibanen. Snakk med en forhandler eller et verksted.