Sørg for å opprettholde dekkets lufttrykk

Hvis du sørger for å holde det anbefalte lufttrykknivået i dekkene, forlenges levetiden og du får optimale kjøre- og bremseegenskaper og optimalt drivstofforbruk. Det er derfor en god vane å sjekke dekktrykket jevnlig.

Alle dekk mister luft, vanligvis med en hastighet på rundt 0,069 bar eller 1 pund per kvadrattomme (psi) hver måned. Dette kan skje enda raskere hvis du ofte kjører lange avstander eller du kjører på ujevnt veidekke med tung last. Lufttapet øker også i varmere temperaturer. Vi anbefaler at du kontrollerer dekktrykket hver måned, og at du samtidig undersøker slitebanene. Du vil finne riktig trykk i bilens brukerhåndbok samt på sideveggen på hvert dekk.

Kontroller alltid dekktrykket når dekkene er kalde – kjøring varmer opp dekkene og utvider luften inne i dem. Dette kan gjøre avlesningen unøyaktig.

Slik sjekker du lufttrykket 

  1. Bruk trykkmåleren på luftkompressoren hos verkstedet ditt eller kjøpe en fra en bilbutikk.
  2. Finn ut hvor ventilen til dekket sitter og skru av hetten.
  3. Trykk måleren ned på ventilen – du vil høre en kortvarig hvesende lyd og målerens indikator skal vise en avlesing.
  4. Trykket på måleren sammenlignes med anbefalt bar eller psi for dekket.
  5. Fyll på eller slipp ut luft, alt etter hva som trengs.
  6. Foreta en ny kontroll og juster igjen inntil trykket er på anbefalt nivå.
  7. Sett på ventilhettene igjen. 
  8. Gjenta for alle fire dekkene. Hvis du oppdager stort eller uvanlig trykkfall kan det tyde på en lekkasje, og du bør rådføre deg med et verksted.

Hvis du oppdager stort eller uvanlig trykkfall kan det tyde på en lekkasje, og du bør rådføre deg med et verksted.