Zámena vašich pneumatík

Zámenou pneumatík môžete dosiahnuť rovnomerné opotrebovanie celej sady. Rovnomerné opotrebovanie môže predĺžiť životnosť pneumatík a zabezpečiť vyváženú ovládateľnosť a trakciu. Pravidelné zamieňanie pneumatík prispeje k plynulejšiemu ovládaniu vášho vozidla. Odporúča sa zameniť ich pri každej druhej výmene oleja.

Prečo zamieňať pneumatiky? Predné pneumatiky vozidla sa väčšinou opotrebúvajú rýchlejšie ako zadné. Ak budete často meniť ich pozíciu, umožníte im rovnomernejšie sa opotrebovať a dosiahnete maximálnu životnosť dezénu. Je dobré si zapamätať, že zamieňanie pneumatík nemôže korigovať problémy s opotrebovaním v dôsledku nesprávneho nahustenia.

Môžem zamieňať pneumatiky ja sám? Je dôležité, aby boli pneumatiky správne osadené, preto odporúčame, aby ste túto prácu zverili svojmu predajcovi alebo odborníkovi v servise. Je to však dosť jednoduché na to, aby ste to zvládli aj sami. Navyše je dobré, ak sa dozviete, ako to prebieha, aj keď prácu prenecháte odborníkom. Nepotrebujete žiadne špeciálne nástroje, iba trochu priestoru a niekoľko hodín.

Vždy si prečítajte v návode pre majiteľa vozidla odporúčania výrobcu vášho vozidla.

Odporúčame, aby zámena pneumatík prebiehala podľa nasledujúceho vzoru.

Predné pneumatiky zamieňajte so zadnými iba vtedy, ak majú rovnaké veľkosti (vzory A-D).

Niektoré vozidlá sú vybavené pneumatikami a kolesami rôznych veľkostí na prednej a zadnej náprave. V takomto prípade sa odporúča vzor E (ak sú namontované nesmerové pneumatiky).

Pri zamieňaní pneumatík so smerovým dezénom vždy dodržujte smer šípok na bočnej stene. Tieto šípky ukazujú smer otáčania pneumatiky, ktorý sa musí dôsledne dodržať. V prípade smerových pneumatík rovnakej veľkosti sa môžete riadiť vzorom A.

V prípade vozidiel, ktoré používajú smerové pneumatiky rôznych veľkostí alebo kolesá s rôznymi prednými a zadnými ofsetmi, správna zámena pneumatík zahŕňa demontáž, montáž a vyváženie – vždy si prečítajte v návode pre majiteľa vozidla odporúčania výrobcu vášho vozidla.