Lastiğinizi anlama

Tetkik

Her lastik eğitimli kontrolörlerimiz tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilir. En ufak kusurları bile tespit edecek şekilde tasarlanan özel makineler de kullanılır. Kalite kontrol mühendisleri seriden lastikleri rastgele seçer ve daha yakından incelemek için keserek açarlar. Buna ek olarak seriden bazı lastikler seçilir ve iç yapıdaki zayıflıkları kontrol etmek için tek tek X ışınlarından geçirilir. Tüm lastikler yüksek Fulda standartlarını karşılamalıdır.

Lastiğin parçaları

Kat: Lastiğinizin iskeleti, katlar olarak bilinen kumaş katmanlarından oluşur. Katlar, elastikliği azaltırken, lastiğin esnekliğini korur. Katlar, normalde dokuma kumaşlardan üretilen kauçuk kaplı kord bezlerinden oluşur. Lastiğiniz, doğrudan lastiğin iç astarı üzerine yerleştirilen karkas kat adı verilen bir katmanla daha da güçlendirilir.

Kuşak: Lastik çevresini saran, örülmüş kauçuk kaplı çelik tel tabakalarıdır. Bu kuşaklar lastiğin sağlamlığını ve gücünü arttırır. Lastikleri daha dayanıklı ve patlamaya karşı daha dirençli hale getirmek için bazı lastik modellerinde Kevlar kord bezi kullanılır.

Omuz: Lastiğin omuz kısmı, sırt ile yanak arasındaki küçük eğimli kenardır. Viraj alma kontrolünde önemli bir rol oynar.

Kılcal kanal ve oluk: Lastiğiniz, sırt bloklarını ayıran derin oluklar sayesinde suyu boşaltır. Sırt bloğundaki daha küçük oluklara kılcal kanal adı verilir ve bunlar kış aylarında kar ve buzda kavrama için önemlidir.

Damaklar: Damaklar, tekerlek jantı ile lastiğiniz arasındaki hava sızdırmaz bağlantıyı sağlar. Gerilmeye dayanıklı, kauçuk kaplı örülmüş çelik tellerden üretilir.

Yanak: Lastiğin yanak kısmında, lastiğinizle ilgili bilmeniz gereken üretici bilgileri bulunur. Yanak kısmı, damaktan sırta kadar uzanır. Bu ekstra kalın kauçuk bölge, yanal denge sağlar.

Sırt: Lastiğin yer ile temas eden bölgesidir; hem yol tutuşu hem tamponlama sağlar. Lastiğinizin en önemli özelliklerinin pek çoğu, kauçuk bileşenine ve sırt tasarımına bağlıdır.

Profil: Bu güçlendirici profil bazı lastiklerde kullanılır. Lastiğin en zayıf bölgesi olan orta kısımda yer alır.