Lastiğinizi anlama

Lastik Yanağını Okuma

Üretim tarihi

Bu dört haneli kod, lastiğin üretildiği hafta ve yılı gösterir.