EL-I REHVIMÄRGIS – ÜLEVAADE

Alates 2021. a maist kehtib määrus (EL) 2020/740, millega muudetakse rehvide märgistust. Vaadake lähemalt rehvimärgiste tähendust ja rehvide energiaklasside uusimat teavet.

Goodyear on teinud rehvimärgise uuendamise alal tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, et oma valdkonnas innovaatilisi lahendusi rakendada ja aidata tarbijatel rehvide suhtes teadlikumaid otsuseid teha. Usume, et uus EL-i rehvimärgis pakub tarbijatele asjakohasemat ja võrreldavamat rehviparameetrite teavet ning aitab lõppkasutajatel uute rehvide ostmisel teadlikumaid valikuid teha. Uus EL-i rehvimärgis pakub ka juurdepääsu põhjalikumale veebiteabele, mis muudab era- ja äritarbijatele valiku tegemise veelgi lihtsamaks. Järgmistest jaotistest leiate põhjalikuma rehvimärgise selgituse.

EL-i rehvimärgisel ja efektiivsusklassidel on uus kujundus ning neid on uue skaala alusel muudetud. Eelmisel standardmärgisel olid kirjas ainult veeretakistuse, märghaarduvuse ja välise veeremüraga seotud rehviklassid. Uuele EL-i rehvimärgisele on lisatud teave rehvi toimivuse kohta lumistes ja jäistes ilmaoludes. Märghaarduvuse ja veeretakistuste skaalal on nüüd seitsme klassi asemel viis klassi, mida märgivad tähed A kuni E.

Kütusesäästlikkus on seotud rehvi veeretakistusega. Väikese veeretakistusega rehv on kütusesäästlikum, kuna vajab veeremiseks vähem energiat. Kütusesäästlikkust hinnatakse A-st (kõrgeim hinnang) kuni E-ni (madalaim hinnang).

Kas teadsite, et rehvide arvele läheb kuni 20% sõiduki tarbitavast kütusest? Kui valite kõrgema kütusesäästu hinnanguga rehvid, saate paagitäiega pikemalt sõita ja CO2 heitmeid vähendada. Kütusesäästlikkuse skaala ulatub A-klassist (suurim kütusesäästlikkus) kuni E-klassini (väikseim kütusesäästlikkus). See näitaja oleneb rehvi veeretakistusest. Kütusetarve suureneb iga klassi puhul ligikaudu 0,1 liitrit 100 km kohta. Lihtsamalt öeldes, kütusesäästlikud rehvid vajavad rehvid veeremiseks vähem energiat. See tähendab väiksemat kütusekulu ja ka väiksemat keskkonnamõju!

Märghaarduvus on seotud rehvi pidurdusvõimega märjal teel. Märghaarduvust hinnatakse A-st (kõrgeim hinnang) kuni E-ini (madalaim hinnang).

„Märghaarduvus” on rehvi võime nakkuda teega märgades oludes. EL-i hinnang puudutab ainult üht märghaarduvuse aspekti – rehvi pidurdusvõimet märjal teel. Märghaarduvust hinnatakse skaalal A kuni E. Kõrgema märghaarduvuse hinnanguga rehvid peatuvad märjal teel täispidurdusjõu rakendamisel kiiremini. 

Märkus. Sõitmisel peate alati järgima soovitatud peatumisteekonda.

*Mõõdetud kooskõlas UNECE määruses 117 sätestatud testmeetoditega. Pidurdusteekonnad võivad erineda olenevalt sõidutingimustest ja muudest mõjuteguritest. 

Välismüra. Rehvi tekitatud välismüra mõõdetakse detsibellides. Müraklassi hinnatakse A-st (vaikne) kuni C-ni (vali).

EL-i rehvihinnang arvestab ka sõidu ajal tekkivat välist rehvimüra. Kui valite hea mürahinnanguga rehvi, vähendate sõidumõju ümbritsevale keskkonnale. Müratasemel on A-, B- ja C-klass. Rehvi veeremüra mõõdetakse detsibellides ning selle täpne väärtus on kirjas märgise allosas. Madala müratasemega rehvid tekitavad 67 kuni 71 dB heli. Kõrgeima müratasemega rehvid tekitavad 72 kuni 77 dB heli. Mõne detsibelline kasv muudab mürataset väga oluliselt. 3 dB võrra suurem väärtus tähendab lausa kaks korda valjemat välismüra.