Kvaliteedi soorituskriteeriumid

Mida see tähendab?

Aga meile sellest ei piisa.

Meie Fuldas usume, et EL-i rehvimärgis aitab tarbijatel teha uute rehvide ostmisel informeeritud valikuid. Sellepärast tegime koostööd EL-i ametnikega märgise väljatöötamisel enne selle kasutusele võtmist.

Me hindame ka sõltumatute testijate ja organisatsioonide panust ning austame nende ausaid hinnanguid meie toodetele, uskudes taas, et need aitavad tarbijatel teha informeeritud valikuid. Just sellepärast avaldame testide tulemused koos rehviteabega brošüürides ning internetis.