Estonia ET
Vahetage riiki

ELi rehvimärgis – ülevaade

Sarnaselt köögiseadmete energiamärgisele muudab ELi uus rehvimärgis rehvide oluliste ohutus- ja keskkonnaaspektide hindamise lihtsaks. Lisateavet saate järgnevatelt linkidelt.

Kütusesäästlikkus

Kütusesäästlikkus on seotud rehvi veeretakistusega. Kütusesäästlikkust hinnatakse A-st (kõrgeim hinnang) kuni G-ni (madalaim hinnang).

Haarduvus märjal teel

Haarduvus märjal on seotud rehvi pidurdusvõimega märgadel teedel. See reiting on jaotatud seitsmesse kategooriasse A-st (kõrgeim) F-ini (madalaim).

Välismüra

Rehvi väline veeremüra on näidatud detsibellides. Rehvi müraklass on näidatud mustade helilainetena, 1-st (vaikne) kuni 3-ni (vali).

Rehvimärgise teabe vaatamine

ELi rehvimärgis pannakse kleebisena alates 2012. aasta novembrist kõikidele uutele rehvidele. Kõik edasimüüjad on kohustatud esitama seda teavet. Iga Fulda rehvi ELi hinnanguid võite vaadata ka meie kodulehelt.

Märgise väärtused on vaid näitlikustamiseks. Konkreetse rehvi valiku/mõõdu väärtused võivad erineda.